Arvokas asiantuntijuus

Asiantuntija kouluttajana

Miten siirrät osaamistasi asiantuntijana: aikuisten tapa oppia, koulutussisällön suunnittelu, koulutustilaisuuteen valmistautuminen ja oppimisen arviointi

Asiantuntija kouluttajana

Valmennuksessa harjoitellaan opetustilanteita vaihe vaiheelta: valmistelusta toteutukseen ja palautteen keruuseen.

Valmennus on kombinaatio aikuispedagogiikkaa, fasilitointia ja esiintymistä.

Kenelle

Henkilöt, jotka toteuttavat oman päätoimen ohella erilaisia koulutustilaisuuksia.

Sisältö

Aikuisten oppiminen

 • tee oppimisesta helpompaa (älä vaikeampaa)
 • aikuisoppimisen periaatteet ja niiden hyödyntäminen opetustilanteiden suunnittelussa

Sisällön suunnittelu

 • päätavoitteiden määritteleminen
 • tilaisuuden rakenne
 • esitysten rakentaminen
 • miten teet koulutuksesta aidosti interaktiivisen (myös virtuaalisti)

Tilaisuuteen valmistautuminen

 • kuulijakunnan tarpeiden
 • odotusten ennakointi
 • sopivien menetelmien valinta

Tilaisuuden toteutus

 • itseluottamuksen ja innostuksen ilmaiseminen
 • ajankäytön hallinta
 • hyvän ilmapiirin luominen
 • motivaation ylläpitäminen eri työkaluja ja tekniikoita hyväksi käyttäen
 • ryhmädynamiikan ymmärtäminen
 • vaativien tilanteiden ja henkilöiden käsittely

Oppimisen arviointi

 • eri menetelmien ja tehtävien käyttö oppimisen varmistamiseksi
 • oman suorituksen ja saadun palautteen arviointi

Tavoitteet

 • Kehittää opetustyössä tarvittavia käytännön taitoja, tekniikoita ja työkaluja.
 • Saada vankka tietopohja aikuisten oppimisesta ja oppia käyttämään hyödyksi aikuisten kokemuspohjaa oppimistilanteissa.
 • Oppia visualisoimaan ja jäsentämään oma aineisto selkeiksi kokonaisuuksiksi.

Haluatko kysyä lisää tai tilata vastaavan koulutuksen organisaatiollesi?

Ota meihin yhteyttä!