Vaikuttava viestintä

Digitaalisen viestinnän koulutusohjelma

Paikka: Helsinki

Seuraava toteutus syksyllä 2021. Ota meihin yhteyttä, niin kerromme sinulle ensimmäisten joukossa koulutusohjelman tarkat päivämäärät! (anne.laajalahti@infor.fi, 050 505 8474)

Osallistu paikan päällä tai etäyhteydellä! Digitaalisen viestinnän kenttä muuttuu nopeasti. Joko tiedät, mitä kaikkea digitaalisuus mahdollistaa nykypäivänä viestinnässä ja markkinoinnissa? Päivitä osaamisesi suositussa Digitaalisen viestinnän koulutusohjelmassa! Tarjolla on digitaalisen viestinnän tuoreinta strategiaa, toimivimpia työkaluja ja parhaita käytänteitä.

Paikka: Helsinki

Digitaalisen viestinnän koulutusohjelma

Haluatko vahvistaa osaamistasi digitaalisen viestinnän ja markkinoinnin sekä sosiaalisen median asiantuntijana? Kaipaatko päivitystä digitaalisen viestinnän tietoihin ja taitoihin sekä uusia ideoita ja näkemystä digitaalisen viestinnän suunnitteluun ja toteuttamiseen?

Ota digitaalisen viestinnän iso kuva haltuun ja tule huippuasiantuntijoiden oppiin kuulemaan alan uusimmat trendit! Digitaalisen viestinnän koulutusohjelmassa ammennat uusia, raikkaita ideoita kokeneilta digiammattilaisilta omaan työhösi ja organisaatiollesi tärkeisiin digitaalisen viestinnän hankkeisiin.

Kenelle Digitaalisen viestinnän koulutusohjelma sopii?

Digitaalisen viestinnän koulutusohjelma on tarkoitettu kaikille viestinnän ja markkinoinnin ammattilaisille ja asiantuntijoille, jotka haluavat päivittää tietonsa ja taitonsa vastaamaan digiajan vaatimuksia. Tittelisi voi olla esimerkiksi

 • tiedottaja, viestinnän asiantuntija, viestinnän suunnittelija tai viestintäpäällikkö
 • markkinointisuunnittelija, markkinointikoordinaattori tai markkinointipäällikkö
 • verkkotuottaja, projektipäällikkö, konsultti tai asiantuntija.

Digitaalisen viestinnän koulutusohjelma koostuu

 • kahdeksasta lähipäivästä
 • digiammattilaisen ohjaamasta henkilökohtaisesta digisparrauksesta tai digiauditoinnista (3 tuntia), jonka avulla pääset heti viemään koulutuksen opit suoraan käytäntöön.

Digitaalisen viestinnän koulutusohjelman lähipäivät syksyllä 2020:

 • ti 29.9.2020 – ke 30.9.2020 klo 9–16
 • to 22.10.2020 – pe 23.10.2020 klo 9–16
 • ke 18.11.2020 – to 19.11.2020 klo 9–16
 • ti 15.12.2020 – ke 16.12.2020 klo 9–16

Koulutuksemme pidetään Helsingissä Töölönlahden koulutuskampuksella osoitteessa Mannerheimintie 15. Aamupalaa on tarjolla klo 8.30 alkaen. Tarvittaessa koulutusohjelma järjestetään etäyhteyksin.

Huom. Seuraava toteutus syksyllä 2021. Ota meihin yhteyttä, niin kerromme sinulle ensimmäisten joukossa koulutusohjelman tarkat päivämäärät! (anne.laajalahti@infor.fi, 050 505 8474)

Digitaalisen viestinnän koulutusohjelman sisällöt

Digitaalisen viestinnän trendit ja kokonaiskuva

 • digimedian ekosysteemit: päivityspaketti digitaalisen viestinnän nykytilasta ja tulevaisuuden trendeistä
 • mistä nyt puhutaan? esim. AI (Artificial Intelligence), VR (Virtual Reality), AR (Augmented Reality), IoT (Internet of Things), big data, chatbotit, algoritmien kehitys
 • markkinoinnin automaatio, Inbound-markkinointi, digikampanjat ja digimarkkinoinnin mittaaminen

Digitaalisen viestinnän strategia

 • miten digistrategia tehdään?
 • miten digistrategia toteutetaan?
 • miten digiviestinnän onnistumista mitataan?

Käytettävyys ja käyttökokemus

 • käyttäjä suunnitteluprosessin keskiössä
 • käyttäjän ja sisällön kohtaaminen
 • käytettävyyden tutkimusmenetelmät
 • EU:n saavutettavuusdirektiivi velvoitteena ja mahdollisuutena

Sisältöstrategia ja -markkinointi

 • millainen on hyvä sisältöstrategia?
 • mihin kysymyksiin sisältöstrategia vastaa?
 • sisältöstrategiasta sisältömarkkinointiin ja käytäntöön: kohti ajatusjohtajuutta

Hakukoneoptimointi (SEO) ja löydettävyys

 • miten sisältöstrategia ja hakukoneoptimointi liittyvät toisiinsa?
 • hakukoneoptimoinnin perusteet
 • avainsanatutkimuksesta sisällöntuotantoon: miten Googlea kirjoitetaan?
 • miten sisällön, sisältöstrategian ja hakukoneoptimoinnin onnistumista mitataan?
 • hakukoneoptimoinnin trendit: mihin tiedonhaku on menossa?

Verkkopalvelujen kehittäminen, teknologiavalinnat ja mobiiliratkaisut

 • digitekniikan trendit, tulevaisuus ja tietopaketti viestijälle – miten selvitä yhteisistä projekteista IT-jengin kanssa?
 • mitä on hyvä tietää, kun synnyttää tai uudistaa verkkopalvelua 2020-luvulla?
 • verkkopalvelun rakentaminen: tekninen määrittely ja teknologiavalinnat
 • verkkopalvelun yhdistäminen ulkoisiin palveluihin – integraatiot, syötteet ja rajapinnat
 • Design Systeemit osana verkkopalvelujen toteuttamista ja ylläpitoa

Videot viestinnässä: ideasta toteutukseen

 • katsaus pienten mobiili- yms. videoiden kuvaamiseen ja editointiin
 • livestriimaus ja ”matalan kynnyksen videot” somessa
 • lyhytikäiset sisällöt ja tarinat organisaation tukena

Tuloksellinen hakusanamainonta (SEA) Google Adsilla

 • miten hakusanamainontaa ja kampanjoita tehdään Google Adsin avulla?
 • miten organisaation näkyvyyttä lisätään ja kävijämääriä sekä myyntiä kasvatetaan?
 • miten mainontaa optimoidaan ja mainoksia kohdennetaan oikeille asiakasryhmille?

Digitaalisen viestinnän mittaaminen ja analysointi Google Analyticsilla

 • miten oikeat mittarit valitaan?
 • miten dataa kannattaa analysoida?
 • Google Analytics web-analytiikkatyökaluna

Työyhteisöjen digitaalinen viestintä ja sen trendit

 • yhteisöllinen viestintä ja digitaalinen vuorovaikutus työpaikan sisäisissä somekanavissa
 • yhteisömanagerin rooli työyhteisöviestinnässä
 • millainen intranet kannattaa tehdä 2020-luvulla?

Digitaalisen viestinnän juridiset pelisäännöt

 • sisällöntuotantoon liittyvät oikeudet
 • sosiaalinen media ja työntekijän asema
 • henkilötiedot ja yksityisyyden suoja (EU:n tietosuoja-asetus GDPR)
 • ePrivacyn sisältö ja vaikutukset digitaaliseen viestintään ja markkinointiin

Sosiaalisen median strateginen käyttö ja mittaaminen

 • johdatus somemaailman trendeihin ja uusiin ilmiöihin
 • somestrategia osana organisaation strategiaa
 • somestrategian osa-alueet, tavoitteet ja mittarit
 • somen analytiikkatyökalut käytännössä
 • Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Snapchat, TikTok ja YouTube – missä mennään?

Visuaalisuus digitaalisessa viestinnässä

 • kokonaisvisuaalisuuden merkitys digiaikana
 • konsepti ja brändi-ilme
 • millaiset visuaaliset sisällöt toimivat?
 • kuvien hankinta ja käyttö (esim. ilmaiset kuvapankit)

Vaikuttajamarkkinointi digiaikana

 • miten vaikuttajamarkkinointi suhteutuu muuhun markkinointiin ja viestintään?
 • mikä on vaikuttajamarkkinoinnin rooli osana sisältöstrategiaa?
 • miten vaikuttajien kanssa tehdään yhteistyötä?

Digisparraus tai digiauditointi (3 tuntia)

Lähipäivien lisäksi Digitaalisen viestinnän koulutusohjelmaan sisältyy valintasi mukaan joko henkilökohtainen digisparraus tai digiauditointi (3 tuntia).

 • Digisparrauksen ideana on käsitellä oman organisaatiosi digiviestintää kokeneen asiantuntijan sparraamana. Sparrauksessa käydään läpi oman työsi ja osaamisesi kannalta tärkeää digiviestinnän kysymystä tai aihealuetta. Aiheen saat päättää sinä itse (esim. hakukoneoptimointi, Google Analytics, digitaalinen markkinointi ja sosiaalinen media esim. Kiinassa tai Venäjällä, vaikuttajamarkkinoinnin aloittaminen, verkkopalvelujen saavutettavuus).
 • Digiauditoinnissa saat kokeneelta digiviestinnän asiantuntijalta palautetta jostain organisaatiosi digiratkaisusta tai digiviestinnän toteutuksesta. Auditoinnin kohteena voivat olla valintasi mukaan esim. organisaatiosi somekanavat, verkkosivut, verkkokauppa tai vaikkapa tapa toteuttaa sähköpostimarkkinointia.

Digisparrauksen tai digiauditoinnin voi ostaa myös erikseen. Kysy tarjousta!

Oppimismenetelmät ja -materiaalit

Käytämme osallistavia ja vaikuttavia oppimismenetelmiä. Koulutuksessa kohtaavat uusin tutkimus- ja teoriatieto sekä vahva käytännön kokemus. Työskentelymenetelmiämme ovat

 • vuorovaikutteiset asiantuntijaluennot
 • ajankohtaiset case-esimerkit edelläkävijöiden tavasta toimia
 • pienryhmäkeskustelut ja reflektointi muiden osallistujien kanssa
 • käytännön harjoitukset ja demot
 • aiheeseen orientoivat ennakkokyselyt ja -tehtävät sekä oheislukemisto.

Lisäksi henkilökohtainen digisparraus tai digiauditointi auttaa viemään koulutuksen opit suoraan käytäntöön konkreettisella tavalla.

Hyödyt ja tavoitteet

 • Saat näkemyksen digitaalisen viestinnän nykytilasta ja tulevaisuuden trendeistä.
 • Tiedät, miten tuet organisaation strategiaa digitaalisella viestinnällä.
 • Opit hyödyntämään mm. hakukoneoptimointia ja -markkinointia sekä sosiaalisen median keinoja organisaation viestinnässä.
 • Ymmärrät, miten eri kohderyhmiin vaikutetaan digiympäristössä ja miten asetettuja tavoitteita mitataan.
 • Voit hyödyntää koulutusohjelman asiantuntija- ja kollegaverkostoa.
 • Saat koulutusohjelmasta todistuksen ja pääset Infor Pro -klubin jäseneksi.

Hinta 4450 € (+ alv 24%)

Osallistumismaksu 4 450 € (+ alv. 24 %) sisältää koulutuksen, materiaalit, henkilökohtaisen digisparrauksen tai digiauditoinnin, lounaat ja taukotarjoilut Helsingin lähipäivissä sekä Infor Pro -klubin ensimmäisen vuoden jäsenmaksun ja jäsenedut.

Haluatko kysyä lisää tai tilata vastaavan koulutuksen organisaatiollesi?

Ota meihin yhteyttä!

Tutustu myös näihin

Saavutettavuus hyödyttää kaikkia

Vaikuttava viestintä Hiljattain voimaan tullut laki digitaalisten palveluiden tarjoamisesta on nostanut saavutettavuuden monen viestijän ja päättäjän agendalle. Tärkeintä on sisäistää, ettei saavutettavuus ole vain ”erikoisryhmiä” varten ja ...

Kerro, kerro googleni

Vaikuttava viestintä Muistin kuulleeni, että yksi suosituimmista Google-hauista olisi ”miten laihtua helposti”. Tarkistin, ja pitää ainakin osittain paikkansa. Suomalaiset kysyvät hakukoneelta ”miten”, kun haluavat laihtua, ruskettua, selvitä ...

Miten helppo sivuasi on käyttää ruuhkabussissa?

Vaikuttava viestintä Kokeile joskus huviksesi klikkailla jotakin verkkosivua ilman hiirtä. Siis enterillä, nuolinäppäimillä, välilyönneillä ja tabulaattorilla. Onnistuuko? Pääsetkö lukemaan yhteystietoja, aktivoituvatko painikkeet ja linkit? Pitäisikö sivun edes ...