Vaikuttava viestintä

Digitaalisen viestinnän koulutusohjelma

Paikka: Helsinki

Digitaalisen viestinnän kenttä muuttuu nopeasti. Joko tiedät, mitä kaikkea digitaalisuus mahdollistaa nykypäivänä viestinnässä ja markkinoinnissa? Päivitä osaamisesi suositussa Digitaalisen viestinnän koulutusohjelmassa! Tarjolla on digitaalisen viestinnän tuoreinta strategiaa, toimivimpia työkaluja ja parhaita käytänteitä.

Paikka: Helsinki

Digitaalisen viestinnän koulutusohjelma

Haluatko vahvistaa osaamistasi digitaalisen viestinnän ja markkinoinnin sekä sosiaalisen median asiantuntijana? Kaipaatko päivitystä digitaalisen viestinnän tietoihin ja taitoihin sekä uusia ideoita ja näkemystä digitaalisen viestinnän suunnitteluun ja toteuttamiseen?

Ota digitaalisen viestinnän iso kuva haltuun ja tule huippuasiantuntijoiden oppiin kuulemaan alan uusimmat trendit! Digitaalisen viestinnän koulutusohjelmassa ammennat uusia, raikkaita ideoita kokeneilta digiammattilaisilta omaan työhösi ja organisaatiollesi tärkeisiin digitaalisen viestinnän hankkeisiin.

Kenelle Digitaalisen viestinnän koulutusohjelma sopii?

Digitaalisen viestinnän koulutusohjelma on tarkoitettu kaikille viestinnän ja markkinoinnin ammattilaisille, jotka haluavat päivittää tietonsa ja taitonsa vastaamaan digiajan vaatimuksia. Tittelisi voi olla esimerkiksi

 • viestinnän asiantuntija, viestinnän suunnittelija tai viestintäpäällikkö
 • markkinointisuunnittelija, markkinointikoordinaattori tai markkinointipäällikkö
 • verkkotuottaja, projektipäällikkö tai asiantuntija
 • viestinnän opettaja, kouluttaja tai konsultti.

Digitaalisen viestinnän koulutusohjelma koostuu

 • kahdeksasta koulutuspäivästä
 • digiammattilaisen ohjaamasta henkilökohtaisesta digisparrauksesta tai digiauditoinnista (3 tuntia), jonka avulla pääset heti viemään koulutuksen opit suoraan käytäntöön.

Digitaalisen viestinnän koulutuspäivät syksyllä 2022

 • ke 28.9.2022 - to 29.9.2022 klo 9–16 
 • ti 25.10.2022 - ke 26.10.2022 klo 9–16
 • ti 15.11.2022 - ke 16.11.2022 klo 9–16 
 • ti 13.12.2022 - ke 14.12.2022 klo 9–16 

Koulutuksemme pidetään Helsingissä Töölönlahden koulutuskampuksella osoitteessa Mannerheimintie 15. Aamupalaa on tarjolla klo 8.30 alkaen. Kaikki koulutuspäivät järjestetään hybridinä, voit siis osallistua myös etäyhteyksin. Huom! Tarvittaessa koulutusohjelma järjestetään pelkästään etäyhteyksin. 

Digitaalisen viestinnän koulutusohjelman sisällöt

Digitaalisen viestinnän trendit ja rooli muutoksen tekijänä

 • missä mennään digikanavissa, sisältömarkkinoinnissa, someviestinnässä ja mainonnan edistämisessä?
 • algoritmien valta, datan rooli, datan kertyminen ja käsittely, vastuukysymykset
 • teknologiakatsaus – AI (Artificial Intelligence), VR (Virtual Reality), AR (Augmented Reality), IoT (Internet of Things), chatbotit, viestinnän automatisointi jne.

Digitaalisen viestinnän strategia

 • miten digistrategia tehdään?
 • miten digistrategia toteutetaan?
 • miten digiviestinnän onnistumista mitataan?

Saavutettavuus digitaalisessa viestinnässä

 • digitaalisten tuotteiden ja sisältöjen saavutettavuus
 • asiakaspalvelun saavutettavuus
 • saavutettavuus strategia- ja suunnittelutyössä

Digi otti loikan – pysyvätkö ihmiset perässä?

 • etäpalavereiden ja virtuaalisten tapahtumien parhaat käytänteet
 • kuuntelijasta osallistujaksi – kuinka osallistaa ja fasilitoida vuorovaikutusta etänä?
 • valitse alusta palaverin tavoitteen mukaan – virtuaaliset ideariihet vai keskustelevat kokoukset 
 • virtuaalipalaverin vetäjän muistilista   

Markkinointistrategia ja sisällöntuotanto 

 • markkinointistrategia ja -suunnitelma 
 • millainen on hyvä markkinointistrategia?
 • sisältöstrategia ja -suunnitelma
   - sisällöntuotannon suunnittelu  
 • avainsanatutkimus ja sisällöntuotanto
   - millaista on hyvä sisältö?
   - mitä kaikkea ottaa huomioon hakukoneoptimoidussa sisällöntuotannossa? 

Hakukoneoptimointi (SEO) ja löydettävyys

 • hakukoneoptimoinnin perusteet
 • miten hakukoneet toimivat?
 • miksi hakukoneoptimointi kannattaa?
 • näkyvyyteen vaikuttavat tekijät
  - avainsanat, otsikointi, URL:t ja kuvat
  - sivuston tapahtumat ja time on site
  - sisällön kiinnostavuus, ristiin linkitys ja sitouttaminen
 • onnistumisen tärkeimmät mittarit

Verkkohankkeiden vaiheet ja käytänteet

 • mitkä ovat hyvät käytänteet verkkohankkeiden vaiheisiin?
 • miten luotsaamme organisaatiomme läpi hankkeiden?
 • asiakaslähtöisyys ja -kokemus
 • tekniset vaatimukset ja eri ratkaisut
 • ketterä kehittäminen ja projektikäytännöt

Tuloksellinen hakusanamainonta (SEA) Google Adsilla

 • miten hakusanamainontaa ja kampanjoita tehdään Google Adsin avulla?
 • miten organisaation näkyvyyttä lisätään ja kävijämääriä sekä myyntiä kasvatetaan?
 • miten mainontaa optimoidaan ja mainoksia kohdennetaan oikeille asiakasryhmille?

Digitaalisen viestinnän mittaaminen ja analysointi

 • web-analytiikan työkalut, kuten Google Analytics 4, Piwik PRO ja Matomo
 • tilannekatsaus web-analytiikan tietosuojakysymyksistä
 • miten oikeat mittarit valitaan?
 • miten dataa kannattaa analysoida ja mitä johtopäätöksiä siitä voi vetää?

Työyhteisöjen digitaalinen viestintä ja sen trendit

 • yhteisöllinen viestintä digikanavissa hybridityöaikana
 • miten talon sisäistä digiviestintää johdetaan?
 • millainen intranet kannattaa tehdä 2020-luvulla?

Digitaalisen viestinnän juridiset pelisäännöt

 • tekijänoikeudella suojatut aineistot ja valokuvien käyttöoikeudet
 • sisällön hankkiminen ja käyttäminen
 • henkilötiedot ja yksityisyyden suoja (EU:n tietosuoja-asetus, GDPR ja ePrivacy-asetus)
 • sosiaalisen median juridiset sudenkuopat

Sosiaalisen median strateginen käyttö ja mittaaminen

 • johdatus somemaailman trendeihin ja uusiin ilmiöihin
 • somestrategia osana organisaation strategiaa
 • somestrategian osa-alueet, tavoitteet ja mittarit
 • somen analytiikkatyökalut käytännössä
 • Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Snapchat, TikTok ja YouTube – missä mennään?

Digitaalisen ajan visuaalisuus

 • mitkä ovat tämän hetken visuaaliset trendit?
 • millainen visuaalisuus toimii sosiaalisissa medioissa?
 • miten luodaan erottuvia ja ainutlaatuisia kuvia oman viestin tueksi?
 • mistä löytää kuvia?
 • kuinka suunnitellaan kuvaus?
 • miten rakennetaan visuaalisesti toimiva esitys?  

Sosiaalisen median vaikuttajat ja strateginen viestintä

 • kuka on somevaikuttaja?
 • mihin somevaikuttajien vetovoima perustuu?
 • kuinka somevaikuttajia voidaan hyödyntää osana organisaation strategista viestintää?

Digisparraus tai digiauditointi (3 tuntia)

Lähipäivien lisäksi Digitaalisen viestinnän koulutusohjelmaan sisältyy valintasi mukaan joko henkilökohtainen digisparraus tai digiauditointi (3 tuntia).

 • Digisparrauksen ideana on käsitellä oman organisaatiosi digiviestintää kokeneen asiantuntijan sparraamana. Sparrauksessa käydään läpi oman työsi ja osaamisesi kannalta tärkeää digiviestinnän kysymystä tai aihealuetta. Aiheen saat päättää sinä itse (esim. hakukoneoptimointi, Google Analytics, digitaalinen markkinointi ja sosiaalinen media, vaikuttajamarkkinoinnin aloittaminen, verkkopalvelujen saavutettavuus).
 • Digiauditoinnissa saat kokeneelta digiviestinnän asiantuntijalta palautetta jostain organisaatiosi digiratkaisusta tai digiviestinnän toteutuksesta. Auditoinnin kohteena voivat olla valintasi mukaan esim. organisaatiosi somekanavat, verkkosivut, verkkokauppa tai vaikkapa tapa toteuttaa sähköpostimarkkinointia.

Digisparrauksen tai digiauditoinnin voi ostaa myös erikseen. Kysy tarjousta!

Oppimismenetelmät ja -materiaalit

Käytämme osallistavia ja vaikuttavia oppimismenetelmiä. Koulutuksessa kohtaavat uusin tutkimus- ja teoriatieto sekä vahva käytännön kokemus. Työskentelymenetelmiämme ovat

 • vuorovaikutteiset asiantuntijaluennot
 • ajankohtaiset case-esimerkit edelläkävijöiden tavasta toimia
 • esimerkit osallistujien organisaatioiden omilta verkkosivuilta ja sosiaalisen median kanavista
 • pienryhmäkeskustelut ja reflektointi muiden osallistujien kanssa
 • käytännön harjoitukset ja demot
 • aiheeseen orientoivat ennakkokyselyt ja -tehtävät sekä oheislukemisto.

Lisäksi henkilökohtainen digisparraus tai digiauditointi auttaa viemään koulutuksen opit suoraan käytäntöön konkreettisella tavalla.

Hyödyt ja tavoitteet

 • Saat näkemyksen digitaalisen viestinnän nykytilasta ja tulevaisuuden trendeistä.
 • Tiedät, miten tuet organisaation strategiaa digitaalisella viestinnällä.
 • Opit hyödyntämään mm. hakukoneoptimointia ja -markkinointia sekä sosiaalisen median keinoja organisaation viestinnässä.
 • Ymmärrät, miten eri kohderyhmiin vaikutetaan digiympäristössä ja miten asetettuja tavoitteita mitataan.
 • Voit hyödyntää koulutusohjelman asiantuntija- ja kollegaverkostoa.
 • Saat koulutusohjelmasta todistuksen.

Hinta 4450 € (+ alv 24%)

Osallistumismaksu 4 450 € (+ alv. 24 %) sisältää koulutuksen, materiaalit, henkilökohtaisen digisparrauksen tai digiauditoinnin, lounaat ja taukotarjoilut Helsingin koulutuspäivissä.

Koulutuskortilla maksettaessa: 8 koulutuskorttipäivää.

Haluatko kysyä lisää tai tilata vastaavan koulutuksen organisaatiollesi?

Ota meihin yhteyttä!

Tutustu myös näihin

Saavutettavuus hyödyttää kaikkia

Vaikuttava viestintä Hiljattain voimaan tullut laki digitaalisten palveluiden tarjoamisesta on nostanut saavutettavuuden monen viestijän ja päättäjän agendalle. Tärkeintä on sisäistää, ettei saavutettavuus ole vain ”erikoisryhmiä” varten ja ...

Kerro, kerro googleni

Vaikuttava viestintä Muistin kuulleeni, että yksi suosituimmista Google-hauista olisi ”miten laihtua helposti”. Tarkistin, ja pitää ainakin osittain paikkansa. Suomalaiset kysyvät hakukoneelta ”miten”, kun haluavat laihtua, ruskettua, selvitä ...

Miten helppo sivuasi on käyttää ruuhkabussissa?

Vaikuttava viestintä Kokeile joskus huviksesi klikkailla jotakin verkkosivua ilman hiirtä. Siis enterillä, nuolinäppäimillä, välilyönneillä ja tabulaattorilla. Onnistuuko? Pääsetkö lukemaan yhteystietoja, aktivoituvatko painikkeet ja linkit? Pitäisikö sivun edes ...

Tubettaja on digitaalinen ystävä

Blogi Kerron teille nyt salaisuuden. Ainakin osaksi tubettajien vetovoima perustuu samaan ilmiöön, minkä vuoksi vaikkapa Kauniit ja Rohkeat naulitsi aikoinaan mummoni päivittäin television ääreen. Ilmiön nimi ...

”Huhut kuolemastani ovat vahvasti liioiteltuja.”

Vaikuttava viestintä ”300 000 suomalaista on jättänyt Facebookin”, huusivat suuren kotimaisen mediakonsernin otsikot alkusyksystä. Uutisten kommenttikentät täyttyivät irvileukojen naljailuista ja trollien pelottelusta. Kävin äsken pörssiyhtiö Facebook Incin ...