Vakuuttavat työelämän tutkinnot

Esimieskoulutus – Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Kajaani

Johtaminen on vaativaa monen asian ymmärtämistä samanaikaisesti. Pidätkö huolta johtamisen osaamisestasi ja näetkö henkilökunnan kehittämistarpeet? Entä toiminnan taloudelliset raamit?

Koulutusohjelma auttaa sinua kehittämään johtamisosaamistasi laaja-alaisesti. Samalla koulutus valmistaa sinut viralliseen näyttötutkintoon, jonka edellyttämän osaamisen osoitat oman työsi ja organisaatiosi lähtökohdista.

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon ohjelma

• oman johtajuuden analysointi
• organisaation strategian nykytilan ymmärtäminen
• henkilöstön ja osaamisen johtaminen
• tuloksellisen toiminnan kokonaisvaltainen ymmärtäminen
• esimiestyö lainsäädännön näkökulmasta
• ryhmälle räätälöivät teemat valinnaisten tutkinnon osien perusteella
• kaikki koulutusjaksot kokeneiden kouluttajiemme vetämänä.

Kenelle johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto sopii?

Tutkinto sopii sinulle, joka
• toimit esimiehenä julkishallinnossa tai toisen työnantajan palveluksessa
• toimit yrittäjänä tai esimiehenä yrityksessäsi
• vastaat koko yrityksen toiminnasta tai sinulla on selkeä oma vastuualue organisaatiossa
• omaat kokemusta esimiestehtävistä ja intoa kehittää omaa esimiesosaamistasi
• pystyt suorittamaan tutkinnon omissa käytännön tehtävissä.

Hyödyt johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnossa

Koulutuksen aikana

• Kehität omaa toimintaasi johtajana
• Tunnistat muutostarpeet omalla vastuualueellasi ja kehität toimintaa tavoitteiden mukaisesti
• Johdat ja kehität henkilöstöä sekä rakennat motivoivaa työilmapiiriä
• Kehität taloudellista ja tuloksellista ajattelua
• Syvennyt sinulle tärkeisiin osa-alueisiin
• Saat osaamisestasi virallisen tutkintotodistuksen.

Aikataulu

Koulutus toteutetaan 30.3.2022 - 29.9.2023 välisenä aikana Kajaanissa yhteistyössä Kainuun ammattiopiston ja MIFin kanssa.
Koulutus voidaan toteuttaa oppisopimuskoulutuksena, jolloin Kainuun ammattiopiston alueella oppisopimuskoulutus on maksuton.

Hakeutumiset viimeistään 11.3.2022.

Haluatko kysyä lisää tai tilata vastaavan koulutuksen organisaatiollesi?

Ota meihin yhteyttä!