Vakuuttavat työelämän tutkinnot

Esimieskoulutus – Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Kajaani

Johtaminen on vaativaa monen asian ymmärtämistä samanaikaisesti. Pidätkö huolta johtamisen osaamisestasi ja näetkö henkilökunnan kehittämistarpeet? Entä toiminnan taloudelliset raamit?

Uudistunut Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon koulutusohjelma auttaa sinua kehittämään johtamisosaamistasi laaja-alaisesti.

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon teemat

- oman johtajuuden analysointi
- organisaation strategian nykytilan ymmärtäminen
- työyhteisön kehittämisen johtaminen
- henkilöstön ja osaamisen johtaminen
- asiakkuuksien johtaminen, asiakastyytyväisyys
- tuotanto ja palveluprosessien kehittäminen
- talouden, mittareiden ja tavoitteiden kokonaisvaltainen ymmärtäminen
- kaikki teemat kokeneiden kouluttajiemme vetämänä.

Johtamisen ja yritysjohtamisen koulutusohjelma sopii sinulle, joka

- toimit esimiehenä julkishallinnossa tai toisen työnantajan palveluksessa
- toimit yrittäjänä tai esimiehenä yrityksessäsi
- vastaat koko yrityksen toiminnasta tai sinulla on selkeä oma vastuualue organisaatiossa
- sinulla on jo kokemusta esimiestehtävistä ja intoa kehittää omaa esimiesosaamistasi.

Hyödyt johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnossa

Koulutusohjelman aikana
- kehität toimintaasi johtajana
- tunnistat muutostarpeet omalla vastuualueellasi ja kehität toimintaa tavoitteiden mukaisesti
- johdat ja kehität henkilöstöä sekä rakennat motivoivaa työilmapiiriä
- kehität taloudellista ja tuloksellista ajattelua
- pohdit asiakkuuksien nykytilaa ja kehittämistarpeita
- saat osaamisestasi virallisen tutkintotodistuksen.

Aikataulu

Koulutus toteutetaan 14.5.2020 - 27.10.2021 välisenä
aikana Kajaanissa yhteistyössä Kainuun ammattiopiston
ja MIFin kanssa.


Hakeutumiset viimeistään 9.4.2020

Kainuun ammattiopiston alueella oppisopimuskoulutus
on maksuton.
Tiedustelut oppisopimuksista:
Anne Eronen, p. 044 700 1056
anne.eronen@kao.fi
Haluatko kysyä lisää tai tilata vastaavan koulutuksen organisaatiollesi?

Ota meihin yhteyttä!