Vakuuttavat työelämän tutkinnot

Esimieskoulutus – Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Rovaniemi

Uudistunut johtamisen ja yritysjohtamisen koulutusohjelma auttaa sinua kehittämään johtamisosaamistasi laaja-alaisesti.

Paikka: Rovaniemi

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon ohjelma

• johtamiskäyttäytymisen analysointi ja kehittämissuunnitelman laatiminen
• yrityksen/strategian/ oman vastuualueen nykytilan ymmärtäminen ja kehittäminen
• tavoitteellisen toiminnan kehittäminen toimintasuunnitelman avulla
• osaamisen johtaminen ja työyhteisön kehittäminen
• oman vastuualueen / yrityksen palveluprosessin kehittäminen

Kenelle johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto sopii?

Tutkinto sopii sinulle, joka
• toimit esimiehenä julkishallinnossa tai toisen työnantajan palveluksessa
• toimit yrittäjänä tai esimiehenä yrityksessäsi
• vastaat koko yrityksen toiminnasta tai sinulla on selkeä oma vastuualue organisaatiossa
• sinulla on jo kokemusta esimiestehtävistä ja intoa kehittää omaa esimiesosaamistasi.

Hyödyt johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnossa

• Kehität omaa toimintaasi esimiehenä ja yrityksen johtotehtävissä.
• Johdat vastuualueesi toimintaa muutostarpeiden perusteella tavoitteellisesti.
• Luot omalle vastuualueellesi puitteet hyvälle työyhteisölle ja kehität henkilöstön osaamista.
• Viet vastuualueesi kehittämistä projektimaisesti eteenpäin konkreettisin toimenpitein.
• Kehität asiakkuuksia asiakaspalautteen perusteella ja mietit lisäarvon tuottamista asiakkaalle.

Aikataulu

Toteutusaika: 21.4.2020 - 31.10.2021
Toteutuspaikka: Rovaniemi
Koulutus voidaan toteuttaa oppisopimuskoulutuksena, jolloin opiskelijamaksu on Lapin koulutuskeskus REDU:n käytännön mukaan 400 € / osallistuja.

Hakeutumiset viimeistään 16.4.2020.
Anne Puroaho, anne.puroaho@redu.fi

Haluatko kysyä lisää tai tilata vastaavan koulutuksen organisaatiollesi?

Ota meihin yhteyttä!