Pätevyyskurssit

Henkilönostin verkkokurssi

Henkilönostimen kuljettajalla on oltava lain mukaan työnantajan myöntämä kirjallinen lupa käyttää henkilönostinta. Luvan saamisen edellytyksenä on oltava, että kuljettajalla on kyvyt ja taidot henkilönostimen turvalliseen käyttöön (VNA 1101/2010).

Henkilönostin verkkokurssilla tutustutaan henkilönostimen, sen laitteiston  sekä turvallisen ja tehokkaan työskentelyn toimintamalleihin. 3 tunnin verkkokurssi perehdyttää kuljettajat erilaisiin henkilönostintyyppeihin sekä niiden keskeisiin ominaisuuksiin. Esimerkkitapaukset ja havainnollistava kuvitus ohjaavat suorittajan ajattelemaan turvallista tekemistä ja vertaamaan tilanteita omiin kokemuksiinsa.

Kurssi sisältää teoriapuolen opiskelun, jota tarvitaan kaikkien henkilönostinten turvallisessa käytössä. Henkilönostimia on hyvin monen tapaisia, joten Henkilönostinkortti ei valmenna henkilöä käsittelemään tiettyä nostinmallia. Työnantajan tulee perehdyttää sinut henkilönostinmalliin, jota sinun on tarkoitus ajaa.

 

Pätevyyden suorittaminen

Saat Henkilönostin verkkokurssin suorittamisesta pätevyyskortin, joka on todistus verkkokurssin ja teoriaosuuden päätteeksi olevan tentin suorittamisesta (=teoriapätevyys). Saavuttaaksesi täyden pätevyyden tulee sinun suorittaa teoriaosuuden lisäksi käytännön VR-harjoitteet Virtual Training Centerissämme. Suosittelemme varamaan ajan VR-harjoitteiden suorittamiseen ilmoittauduttuasi verkkokurssille. Ajan Virtual Training Centeriimme saat varattua osoitteesta info@mif.fi. Lue lisää »

Sisältö

Kurssin sisältö on koostettu lakien, asetuksien, standardien, yleisten ohjeiden sekä hyväksi koettujen käytänteiden pohjalta.

Henkilönostin verkkokurssilla opittavat asiat:

 • Lainsäädäntö ja vastuut
 • Henkilönostintyypit ja niiden keskeiset ominaisuudet
 • Trukin, kurottajan ja torninosturin käyttö henkilönostimena
 • Henkilönostimen ohjaimet ja painikkeet
 • Oikean nostintyypin valinta
 • Työturvallisuus henkilönostimen käytössä
 • Henkilönostimen käyttöönotto
 • Henkilönostimessa työskentely
 • Henkilönostimella ajaminen
 • Työympäristön huomioiminen
 • Henkilökohtaiset suojaimet
 • Henkilönostinten päivittäis- ja määräaikaistarkastukset
 • Loppukoe

Henkilönostin verkkokurssi antaa tietoa mm. seuraavien henkilönostimien ominaisuuksista:

 • Puomityypit
  • Nivelpuominostimet N (pyöräalustaiset, kuukulkijat, tela-alustaiset)
  • Saksilava SL
  • Mastolavat M (kiinteät, ajettavat)
  • Teleskooppipuomit T
  • Nivelteleskooppi N
  • Teleskooppimasto TM
  • Kiintomasto KM
 • Autoalustaiset nostimet
  • Nostolava-auto
  • Saksilava-auto
 • Trukki varustettuna nostokorilla
 • Torninosturi ja henkilönostokori

Tavoite

Henkilönostin verkkokurssin tavoitteena on varmistaa kuljettajien ja nostimien kanssa toimivien henkilöiden ja omaisuuden turvallisuus.

Aikataulu

Voit suorittaa Henkilönostin verkkokurssin verkossa helposti oman aikataulusi mukaan.

Hinta 159 € (+ alv 24%)


Haluatko kysyä lisää tai tilata vastaavan koulutuksen organisaatiollesi?

Ota meihin yhteyttä!