Henkilöstöjohtaminen koulutus

Henkilöstöön liittyvät riskit PK-yrityksissä

Julkaistu 12.04.2019

Suomen työlainsäädäntö ja sen velvoitteet työnantajaa kohtaan on monilta osin laadittu näkökulmasta, joka sopii suurten yritysten toimintaan. 97 % Suomessa toimivista yrityksistä työllistää kuitenkin alle 20 henkilöä. Siksi työlainsäädäntö ja hyvät henkilöstöprosessit nähdään helposti työläinä, vaikeina ja joskus tarpeettomina asioina PK-yrityksissä.  Arjen jatkuvassa paineessa hyvään henkilöstöhallintoon liittyvät asiat jäävät kiireellisempien asioiden jalkoihin. Hyvä henkilöstöhallinto on kuitenkin erityisen tärkeää PK-yrityksessä, jo pelkästään henkilöstöön liittyvien riskien takia. Realisoituessaan ne ovat PK-yritykselle huomattavasti merkittävämpiä kuin suurille yrityksille.

Tässä on listattuna muutama huomio kaikkein tärkeimmistä henkilöstöriskeistä.

Työsuhteen alun riskit

Työsuhteen alkuun liittyvät henkilöriskit liittyvät etenkin rekrytointiin ja perehdyttämiseen. Pienillä yrityksillä ei yleensä ole resursseja tehdä raskaita rekrytointiprosesseja. Palkkaaminen tapahtuu useimmiten nopeasti ja johdon tekemän oman arvion pohjalta. Vaikka resursseja ei olisi, hyvin suunniteltu prosessi ja olemassa olevan henkilöstön sitouttaminen rekrytointiprosessiin parantaa huomattavasti sopivan uuden työntekijän löytymistä ja valintaa.

Kun sopiva uusi resurssi on löytynyt, juridisesti pätevän ja toimivan työsopimuksen tekeminen on ensiarvoisen tärkeää. Hyvä työsopimus ehkäisee ja selkiyttää riitatilanteita sekä toimii samalla hyvänä pelisääntöpohjana päivittäisessä johtamisessa.

Kolmas tunnistettava riski on perehdytys. Vaikka uusi työntekijä olisi aivan mahtava tyyppi, hän ei todennäköisesti ole automaattisesti heti firman kannalta huipputekijä. Siksi hyvät toimintaperiaatteet uuden työntekijän perehdyttämisessä ovat myös äärimmäisen tärkeitä ja nopeuttavat merkittävästi yksittäisen henkilön tuottavuutta.

Työsuhteen päättämisen riskit

Työvoiman vaihtuvuus on arkipäivää myös pienissä yrityksissä. Yrityksissä unohdetaan helposti, että myös lähtevät ja lähteneet työntekijät voivat olla tulevaisuudessa yrityksen tärkeimpiä asiakkaita tai kumppaneita. Joka tapauksessa he ovat parhaimmillaan yrityksen brändilähettiläitä ja pahimmillaan brändimielikuvan tuhoajia. Työsuhteen purkamisen taito on siksi hyvän henkilöstöhallinnon kulmakiviä.

Työsuhteen voi purkaa ammattitaitoisesti, juridisesti oikein ja molemminpuolinen kunnioitus säilyttäen myös tilanteissa, joissa se tapahtuu työntekijän tahdon ja toiveiden vastaisesti. Onnistuminen vaikeissa tilanteissa vaatii sekä selkeitä toimintamalleja että luonnollisesti suoraselkäistä avoimuutta yrityksen taholta. On edelleen valitettavaa, miten usein yritykset päätyvät työoikeuteen työsuhteen taitamattoman purun johdosta.

Yleiset henkilöstöön liittyvät riskit

Sairaspoissaolon kustannus yritykselle on helppo laskea. Miten todennetaan ja lasketaan asiantuntijatyön arvo tai asiakkaan kohtaamisesta saama yritysmielikuva? Onko meillä mittareita työntekijöiden potentiaalin vajaakäytölle?  Henkilöstö on tärkein voimavaramme –mantra on loppuun kaluttu. Onko se silti totta? On vaikea keksiä ainuttakaan toista komponenttia, jolla olisi suurempi vaikutus yrityksen menestykseen kuin henkilöstöllä.

Yhtä vaikeaa on keksiä toista tekijää, jonka arvontuotannossa ja tuottavuudessa on yhtä hurjat vaihteluvälit. Tarkoitan tällä tilanteita, joissa työntekijää ei vaan huvita antaa parastaan työnantajalle ja tilanteita, joissa huippumotivoinut tiimi ylittää kirkkaasti kaikki tavoitteensa. Marko Kesti Lapin yliopistosta on tutkinut työhyvinvoinnin ja tuottavuuden yhteyttä. Hän on pystynyt osoittamaan merkittävän korrelaation yrityksen tuottavuuden ja hyvin johdetun henkilöstön hyvinvoinnin välillä. Tässä yhteydessä hyvinvointi tarkoittaa selkeää ja johdonmukaista johtamista, tiukkoja ja innostavia tavoitteita sekä psykologista turvallisuuden tunnetta. Miten ne luodaan? Jälleen kerran hyvän henkilöstöhallinnon merkitys korostuu. Yhteiset pelisäännöt huippusuorituksen ja parhaan asiakaskokemuksen toteutumiselle lähtevät toimivista henkilöstöprosesseista.  Hyvä henkilöstöhallinto on jokaisen yrittäjän ja toimitusjohtajan paras ystävä tuloksen tekemisessä.

Kirjoittaja Tauno Taajamaa toimii liiketoimintajohtajana Johtamistaidon Opistossa.

 

Tutustu henkilöstön kehittämisen koulutuksiin!

Muita liittyviä sisältöjämme

Blogi

Webinaarit

Ajankohtaista

Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa

Tilaa maksuton uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeemme kuulet mm. ajankohtaisista koulutuksista ensimmäisten joukossa, saat tietoa maksuttomista webinaareista ja oppaista sekä mielenkiintoisista blogikirjoituksista. Uutiskirjeemme ilmestyy sähköpostiisi 2–4 kertaa kuussa.