Tehokas työskentely

Itsensä johtaminen ja tehokas ajankäyttö

Remote – osallistu etäyhteydellä! Malleja johtaa itseään ja omaa työtä tavalla joka luo motivaatiota ja mielekkyyttä. Koulutus tuo kiireen tilalle kyvyn hallita ajankäytöllisesti haastavia tilanteita ja keskittyä omassa työssä olennaiseen.

Itsensä johtaminen ja tehokas ajankäyttö

Koulutuksen tavoitteena on

 • antaa osallistujille käytännönläheisiä työkaluja oman työn suunnitteluun ja tehokkaampaan ajankäyttöön
 • antaa malleja johtaa itseään ja omaa työtä tavalla joka luo motivaatiota ja mielekkyyttä ja tuo kiireen sijaan kyvyn fokusoida omaa työtään

Sisällöt

 • miksi ajankäytön suunnitteluun kannattaa kiinnittää huomiota
 • tyypillisimmät ajanhallinnan haasteet
 • oman toimintatyylin tunnistaminen ja sen vaikutukset ympäristöön ja ’kiireeseen'
 • oman ajankäytön erityishaasteet (ennakkokartoituksen perusteella)
 • Lähestymistapoja ja työkaluja tehokkaampaan ajanhallintaan ja itsensä johtamiseen
  • keskeytysten hallinta
  • sähköpostin hallinta
  • delegointitaito
  • kalenterin johtaminen
  • informaatiotulvan johtaminen
  • virtuaalityöskentelyn haasteet

Haluatko kysyä lisää tai tilata vastaavan koulutuksen organisaatiollesi?

Ota meihin yhteyttä!