Ammatilliset tutkinnot

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Oulu 25.1.2023

Johtaminen on monialainen tehtäväkenttä, joka on jatkuvassa kehityksessä toimintaympäristön, digitalisaation ja strategioiden muuttuessa sekä työntekijäsukupolvien vaihtuessa.

Haluatko olla osa modernia johtamisen muutosta ja varmistaa selviytymisesi tulevaisuuden haasteissa?  

Kenelle johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto sopii?

Tutkinto sopii sinulle, joka

 • toimit esimiehenä julkishallinnossa tai toisen työnantajan palveluksessa
 • toimit yrittäjänä tai esimiehenä yrityksessäsi
 • vastaat koko yrityksen toiminnasta tai sinulla on selkeä oma vastuualue organisaatiossa
 • omaat kokemusta esimiestehtävistä
 • sinulla on jo kokemusta esimiestehtävistä ja intoa sekä tarvetta kehittää omaa esimiesosaamistasi tulevaisuuden haasteista selviämiseen

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon ohjelma

Teemat

 • oman johtajuuden analysointi
 • organisaation strategian nykytilan ymmärtäminen
 • työyhteisön kehittämisen johtaminen
 • henkilöstön ja osaamisen johtaminen
 • asiakkuuksien johtaminen, asiakastyytyväisyys
 • tuotanto ja palveluprosessien kehittäminen
 • talouden, mittareiden ja tavoitteiden kokonaisvaltainen ymmärtäminen
 • kaikki teemat kokeneiden kouluttajiemme vetämänä.

Työskentelymenetelmät

 • testattuja teorioita ja viitekehyksiä johtamisesta
 • osallistavia ohjattuja harjoituksia ja keskusteluita
 • reflektointia muiden osallistujien kanssa
 • suunnittelua ja tekemistä avustavia työkirjoja
 • johtamiskäyttäytymisen kattavaa 360-analyysiä
 • säännöllistä konsultatiivista ohjausta
 • kaikki teemat kokeneiden kouluttajiemme vetämänä.

Hyödyt johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnossa

Koulutusohjelman aikana

 • kehität toimintaasi johtajana
 • kirkastat vastuualueesi suuntaa ja tavoitteita
 • tunnistat muutostarpeet omalla vastuualueellasi ja kehität toimintaa tavoitteiden mukaisesti
 • määrittelet ja tarkennat johtamisen rakenteita sekä järjestelmiä
 • johdat ja kehität henkilöstöä sekä rakennat motivoivaa työilmapiiriä
 • kehität taloudellista ja tuloksellista ajattelua 
 • analysoit asiakkuuksien nykytilaa ja kehittämistarpeita
 • saat tukea ja ideoita aktiiviselta vertaisryhmältä
 • saat osaamisestasi virallisen tutkintotodistuksen.

Aikataulu

Toteutusaika: 25.1.2023 - 31.5.2024
Toteutus: Luokassa tai etäyhteydellä
Paikka: Oulu, Teknologiakylä
Koulutus voidaan toteuttaa oppisopimuskoulutuksena yhteistyössä Oulun seudun ammattiopiston kanssa, jolloin opiskelijamaksu on 450 € koulutuksen järjestäjän käytännön mukaan. MIF auttaa oppisopimusten haussa.

Hakeutuminen on käynnissä ja päättyy 13.1.2023.

Haluatko kysyä lisää tai tilata vastaavan koulutuksen organisaatiollesi?

Ota meihin yhteyttä!