Vakuuttavat työelämän tutkinnot

Lean Master – Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto Lean Master Uusimaa 2021

Lean Master on käytännön työkalu järjestelmälliselle ja osallistavalle kehittämistyölle. Tavoitteena on kasvattaa osallistujista sisäisiä kehittäjiä. Palvelumuotoilun ja lean -työkalujen avulla kykenet kehittämään toimintaa organisaatiosi parhaaksi ja parantamaan työhyvinvointia. Ohjelman tavoitteena on luoda elinvoimainen ja kilpailukykyinen jatkuvasti kehittyvä organisaatio sekä rakentaa muutosmyönteistä organisaatiokulttuuria.

Huomioithan, että Hakeutumislomake toimii uusimmilla selainversioilla.

Kenelle Lean Master, Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto soveltuu?

Kaikille kehittämisestä kiinnostuneille. Osallistumisen edellytyksenä on se, että osallistujalla on mahdollisuus toiminnan kehittämiseen oman työnsä ohella.

Työkaluja uudistuvalle organisaatiolle - Työhyvinvointia parantamaan

Asiakasta kuunnellen, kustannustehokkaasti ja laadukkaasti toteutettuna

 • Tavoitteet saavutetaan kehittämällä ja ottamalla käyttöön uusia toimintatapoja ja prosesseja
 • Lean- ja palvelumuotoilumenetelmille on ominaista osallistamalla kaikki toimijat kehitystyöhön mukaan lukien asiakas
 • Yhteisenä tavoitteena on kehittämisosaamisen kasvattaminen, toiminnan systemaattinen uudistaminen ja asiakasakokemuksen parantaminen

Haluatko vahvistaa osaamistasi projektien läpiviennissä ja kehittämisessä? Oppia Lean-menetelmiä, hyödyntää palvelumuotoilua ja omaksua jatkuvan parantamisen ajattelutavan?

 • Lean Master -ohjelmassa kehität omaa työtäsi ja organisaatiosi prosesseja. Sinusta kasvaa organisaatiosi sisäinen kehittäjä, jonka ammattitaitoa tarvitaan vielä pitkään ohjelman päättymisen jälkeenkin.
 • Saat valmiuksia todellisiin asiakastarpeisiin pohjautuvien palvelujen ja toimintatapojen kehittämiseen. Keskeistä ohjelmassa ovat sinun ja organisaatiosi todelliset prosessien tai palveluiden kehitystarpeet, joiden pohjalta sinä suunnittelet ja toteutat kehittämistyötä.
 • Lisäksi ohjelma antaa sinulle valmiuksia vuorovaikutustaitoihin, joiden avulla motivoit ja osallistat muita tekemään parhaansa yhteisen päämäärän eteen.
 • Osallistujilla tulee olla paitsi vahva oma sisäinen motivaatio kehittämiseen, myös lupa kehittää.

Lean Master -ohjelman sisältö

Ohjelma sisältää 12 lähiopiskelupäivää ja sen kokonaiskesto on noin 18 kk.

Lean Master -ohjelman rakenne muodostuu lähipäivistä ja sen jälkeisestä työssäoppimisjaksosta. Tavoitteena on kasvattaa ohjelmaan osallistuvista sisäisiä kehittäjiä, joilla on riittävä kyvykkyys fasilitoida ja osallistaa kaikki työntekijät tähän kehitystyöhön.

Lähipäivien teemat:

 • Johdanto asiakaskokemuksen kehittämiseen
 • Kehittämisen menetelmät
 • Kehittämisen soveltaminen
 • Kehittämisen tuloksellisuuden varmistus
 • Kehittämiskulttuurin jatkuva parantaminen

Asiakaspalautteita Lean Master – Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto TKEAT:sta

Näin valmennukseen osallistuneet kommentoivat saavutettuja hyötyjä:

Asiakkuusnäkökulma vahvistuu ja asiakas on keskiössä

 • Avoimuus lisää asiakkaan luottamusta
 • Asiakas ensin -näkökulma toteutuu käytännössä
 • Parempi kilpailukyky

Saadaan aikaan kulttuurin muutos

 • Jatkuvan parantamisen ajattelutavasta tulee arjen toimintaa, jatkuva kehittäminen toteutuu käytännössä.
 • Kehittämisinnostus ja motivaatio kasvaa.
 • Kasvu oppivaksi organisaatioksi vahvistuu

Kehittämistyö viedään käytäntöön ja uudet toimintatavat juurtuvat

 • Lean-ajattelutavan soveltaminen organisaation prosessien kehittämiseen mahdollistuu
 • ”Kerralla oikein” toteutuu käytännössä
 • Vaihtoehtoisten toimintomallien luominen ja käyttöönotto

Lean Master -osallistujan rooli muuttuu sisäiseksi kehittäjäksi

 • Aitoon sisäisen kehittäjän rooliin kasvaminen
 • Kaikilla kaksi tehtävää, perustyö ja kehittäminen, toteutuvat

 

Hyödyt Lean Master -ohjelmassa muutosjohtamisen tueksi

Osallistujana saat

 • lisää tehokkuutta organisaation sisäiseen toimintaan
 • ideoita, tukea ja teoriatietoa kehittämiseen
 • mahdollisuuden verkostoitua ja jakaa kokemuksia
 • monipuolisen valmennuksen prosessien ja palvelujen kehittämiseen
 • ohjausta strategisten kehittämistoimenpiteiden toteuttamaan
 • Opetushallituksen virallisen tutkinnon.

Rungon ohjelmalle antaa Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto TKEAT.

MIF Tutkintojen erittäin suositussa Lean Master -ohjelmassa ympäri Suomen on tällä hetkellä tai jo valmistunut yli 1300 osallistujaa!

Koulutus voidaan toteuttaa oppisopimuskoulutuksena, jolloin opiskelijamaksu määräytyy kunkin alueen koulutuksen järjestäjän käytännön mukaan.
MIF auttaa oppisopimusten haussa.

Haluatko kysyä lisää tai tilata vastaavan koulutuksen organisaatiollesi?

Ota meihin yhteyttä!

Johanna Salminen

Kehittämispäällikkö Puh. 050 331 8835
Ota yhteyttä