Vakuuttavat työelämän tutkinnot

Liiketoiminnan ammattitutkinto, Kansainvälisen liiketoiminnan ja huolinnan osaamisala, verkkokoulutus syksy 2022

Tehoa ulkomaankauppaan! Kehitä omaa osaamista vaativissa kansainvälisen liiketoiminnan tehtävissä. 

Liiketoiminnan ammattitutkinto - Kansainvälisen liiketoiminnan ja huolinnan osaamisala koulutusohjelma antaa sinulle valmiudet suorittaa virallinen ammattitutkinto. Osoitat vaadittavan osaamisen käytännön ulkomaankaupan työtehtävissä.

Kenelle Liiketoiminnan ammattitutkinto, kansainvälisen liiketoiminnan ja huolinnan osaamisala soveltuu?

 • suunnittelet ja toteutat huolintatoimeksiantoja
 • laadit huolinta- ja kuljetusasiakirjat
 • hoidat passitusmenettelyt
 • toteutat tullauksen ja laadit tullausasiakirjat
 • toimit kansainvälisenkaupan koordinaattorina vienti- tai tuontitehtävissä

Koulutuksen teemat

 • Kansainvälisenkaupan rahoitus
 • Huolinta I -kuljetusmuodot ja kalusto, dokumentaatio
 • Huolinta II -Incoterms 2020, vienti ja tuontitapahtumat, kustannusten jakautuminen ja riskien siirtyminen
 • Effective communications skills I ja II
 • Tullaus I - tariffit, tullittomuus
 • Tullaus II - tulliselvitys, tuonnin- ja vienninprosessit
 • Huolinta-alan sopimukset ja vakuutukset, PSYM, muut alaa koskevat ehdot, vahinkotilanteissa toimiminen

TYÖSKENTELYMENETELMINÄ KÄYTÄMME

 • kokeneiden asiantuntijoiden vetämiä workshop-päiviä
 • oppimista ohjatusti omassa työssä
 • inspiroivia tapausesimerkkejä
 • todellisia kansainvälisen kaupan tilanteita simuloivia harjoituksia
 • reflektointia muiden osallistujien kanssa
 • orientaatiotehtäviä
 • sosiaalista ja kokemuksellista oppimista pienryhmä työskentelynä

Hyödyt ja tavoitteet

Saat uudenlaisia lähestymistapoja työhösi, kehityt kansainvälisten yhteyksien hoitamisessa sekä huolinnan ja tullauksen tehtävissä.
Saat lisää huolintaprosessin osaamista ja ymmärrystä.

Tutkinnon suorittaminen ja koulutus on hyvin käytännönläheistä ja osallistujien omaan työtoimintaan kytkettyä. Saat perspektiiviä omaan työhösi ja sen kehittämiseen sekä pystyt vastaamaan paremmin työelämän muuttuvin tarpeisiin.

Aikataulu

Koulutusaika: 20.9.2022 - 31.10.2023
Paikka: Verkkokoulutus

Hakeutumiset viimeistään 22.8.2022
Koulutus voidaan toteuttaa oppisopimuskoulutuksena, mikäli edellytykset täyttyvät, jolloin se on pääosin maksuton. Opiskelijamaksu määräytyy kunkin alueen koulutuksen järjestäjän käytännön mukaan. MIF auttaa oppisopimusten haussa.Hakuaika on käynnissä.

Haluatko kysyä lisää tai tilata vastaavan koulutuksen organisaatiollesi?

Ota meihin yhteyttä!