Ammatilliset tutkinnot

Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto Myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisala, Kokkola

Mistä tiedät, mitä asiakas oikeasti haluaa? Suurin osa yrityksistä kertoo olevansa asiakaslähtöisiä, miten tämä näkyy teidän organisaationne myynnin johtamisessa?

Myynnin johtaminen on oppimisprosessi, mihin MIF tarjoaa parasta osaamistaan vuosikymmenten kokemuksella.

Kenelle Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto, myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisala soveltuu?

Sinulle joka,

 • toimit vastuullisissa myynnin ja markkinoinnin tehtävissä
 • vastaat itsenäisesti joko koko organisaation, tuotteen,
  tuoteryhmän tai markkina-alueen toiminnasta tai niitä
  tukevista toiminnoista
 • omaat kokemusta myynnin ja markkinoinnin tehtävistä
  ja haluat sertifioida osaamisesi

Sisältö

Koulutus valmistaa viralliseen tutkintoon, jossa osaaminen osoitetaan koulutuksen yhteydessä oman työn ja organisaation lähtökohdista. Opiskelija suorittaa tutkinnon suunnittelemalla, hoitamalla, kehittämällä ja seuraamalla oman vastuualueensa myynti- ja markkinointitoimintaa.

Teemat

 • vastuualueen strateginen asiakkuusjohtaminen
 • toimivan markkinointi- ja myyntisuunnitelman
  laatiminen
 • markkinoinnin ja myynnin suunnittelu, toteutus,
  seuranta ja kehittäminen
 • myynnin toteuttaminen ja markkinatiedon merkitys
 • myynti- ja markkinointiprosessien kehittäminen ja
  Lean-filosofia asiakastyössä
 • digitaalisuus ja sosiaalinen media kaupan edistämisessä
 • myyntitiimin rakentaminen ja johtajuusosaaminen
 • kauppa- ja kumppanuussopimukset
 • kaupan maksuliikenne ja rahoitusjärjestelyt
 • budjetointi ja kannattavuus
 • palvelumuotoilu, tuotteistaminen ja asiakasarvon tuottaminen sekä brändin rakentaminen

Hyödyt ja tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on kehittää osallistujan myynnin ja markkinoinnin osaamista ja siten edistää yrityksen menestymistä markkinoilla.
Koulutus edistää osallistujan

 • valmiuksia suunnitella ja toteuttaa yrityksen markki-
  nointi- ja myyntitoimintaa
 • taitoja neuvotella ja solmia organisaatioiden välisiä
  sopimuksia
 • osaamista soveltaa sosiaalista mediaa
 • kykyä johtaa kumppanuusverkostoja.

Aikataulu

Toteutusaika: 22.3.2023 - 11.4.2024
Paikka: Kokkola
Koulutus voidaan toteuttaa oppisopimuskoulutuksena, mikäli edellytykset täyttyvät, jolloin se on pääosin maksuton. Opiskelijamaksu määräytyy kunkin alueen koulutuksen järjestäjän käytännön mukaan. MIF auttaa oppisopimusten haussa.

Hakuaika on käynnissä ja jatkuu 24.2.2023 asti.

Haluatko kysyä lisää tai tilata vastaavan koulutuksen organisaatiollesi?

Ota meihin yhteyttä!