Kehittävät analyysit ja työkalut, Vahvistava henkilöstötyö

Osaamiskartoitus Competence Compass®

Remote – osallistu etäyhteydellä! Haluatko kartoittaa tiimisi, yksikkösi tai koko organisaatiosi osaamisen kehittämiskohteet? Mitä osaamista tarvitsette visionne saavuttamiseksi? Miten sitoutat henkilöstön mukaan osaamisen kehittämiseen? Miten johdat osaamisen kehittämistä?

Osaamiskartoitus Competence Compass®

Competence Compass® auttaa tiimiäsi, yksikköäsi tai koko organisaatiotasi tunnistamaan vahvuutenne ja osaamisen kehittämiskohteet.

Sen avulla voitte määrittää visionne saavuttamisen kannalta tärkeiden kompetenssien – eli osaamisen, tietämyksen ja asenteiden – tämän hetken tason. Näin kehittämisresurssit on helppo kohdistaa oikeisiin asioihin.

Competence Compass® -kysely muokataan juuri omaan organisaatioonne soveltuvaksi. Kyselyssä keskitytään kompetensseihin, joita tarvitsette, jotta voitte saavuttaa oman tulevaisuuden visionne. Henkilöstö osallistuu aktiivisesti arvioitavien kompetenssien määrittelyyn helppokäyttöisen työkalun avulla. Lisäksi Competence Compass® sisältää mahdollisuuden arvioida World Economic Forumin esittämiä yleisiä tulevaisuuden työelämätaitoja tieteellisesti testatuilla mittareilla.

Competence Compass® on osaamisen kehittämisen työkalu

Competence Compass on enemmän kuin osaamisen arvioinnin menetelmä. Se on osaamisen kehittämisen ja henkilöstön osallistamisen työkalu, joka tarjoaa hyötyjä eri tasoilla:

  • Yksilölle Competence Compass® on työkalu omien vahvuuksien ja kehittämiskohteiden arviointiin ja reflektointiin. Se antaa suunnan oman osaamisen kehittämiselle ja auttaa hahmottamaan omaa osallisuutta organisaation vision toteutumisessa.
  • Esimiehille Competence Compass® tarjoaa rakenteen esimerkiksi kehityskeskustelun osaamisen kehittämisen osioon.
  • Johdolle Competence Compass® on työkalu vision kannalta tärkeiden tavoitteiden viestintään sekä tavoitteiden konkretisoimiseen tulevaisuuden kompetenssien avulla.
  • Työyhteisölle Competence Compass® on helppo kanava vaikuttaa vision toteuttamisen kannalta olennaisten kompetenssien määrittelyyn. Competence Compass®'in avulla:
    • vahvistetaan henkilöstön omaa toimijuutta ja aktiivisuutta organisaation vision toteuttamisessa
    • kannustetaan keskusteluun visiosta, tulevaisuuden työelämästä sekä osaamisen kehittämisestä

Haluatko kysyä lisää tai tilata vastaavan koulutuksen organisaatiollesi?

Ota meihin yhteyttä!