Tuloksellinen johtaminen

Sosiaalinen media johtamisen välineenä

Remote – osallistu etäyhteydellä! Mikä on yrityksen edun mukaista toimintaa somessa? Eri sosiaalisen median palvelut strategisista lähtökohdista - missä pitäisi olla läsnä, miten ja miksi, ja miten sosiaalista mediaa voitaisiin hyödyntää johdon ja johtamisen välineenä eri tilanteissa? Miten työntekijät saadaan toimimaan työntekijälähettiläinä eri tilanteissa?

Sosiaalinen media johtamisen välineenä

Some-strategiat ja työntekijälähettiläät esimiehen näkökulmasta. Koulutuksessa esitellään hyviä käytäntöjä best practice -tyyppisesti ja  pohditaan, miten esimiesten pitäisi olla tietoisia ja läsnä eri some-palveluissa edistääkseen yrityksen tarpeita ja toisaalta toimia esimerkkinä työntekijöille.

Kenelle

Koulutus on suunnattu esimiehille ja yritysjohdolle sekä muissa yrityksen vastuullisissa tehtävissä toimiville.

Sisällöt

Koulutuksen aiheina mm.

  • some-strategiat markkinoinnin, viestinnän ja rekrytoinnin näkökulmista
  • sisäiset ja ulkoiset some-palvelut
  • sosiaalisen median ohjeistukset
  • kuinka henkilöstö ja asiakas osallistetaan tuotekehitykseen, markkinatutkimukseen ja/tai yrityksen toiminnan muuhun edistämiseen.

Oppimismenetelmät ja materiaalivaatimukset

Koulutus sisältää tietoiskuja, case-esimerkkejä ja keskustelua. Koulutettavat saavat koulutusmateriaalin itselleen koulutuksen jälkeen.

Hyödyt ja tavoitteet

Osallistuja saa

  • päivityksen tämän hetken tärkeimmistä some-palveluista
  • ideoita siitä, miten itse voi esimiehenä tai yritysjohtajana hyödyntää somea ja ohjata sen käyttöä omassa organisaatiossa
  • parhaita käytäntöjä asiakkaiden ja henkilöstön osallistamiseen somessa

Haluatko kysyä lisää tai tilata vastaavan koulutuksen organisaatiollesi?

Ota meihin yhteyttä!