Ammatilliset tutkinnot

Suomen Hautaustoimistojen Liitto koulutusohjelma 2023-2024 18.4.2023 – 12.6.2024

Koulutusohjelma mahdollistaa ammatissasi kehittymisen ja yrityksesi laadukkaan toiminnan Suomen Hautaustoimistojen Liitto ry:n laatukriteereiden mukaisesti. Kehitämme osaamistasi tarjoamalla työelämässä korkealle arvostettuja koulutus- ja kehittämisratkaisuja. Opiskelu meillä onnistuu joustavasti työn ohessa.

Kohderyhmä

Koulutukseen voivat hakeutua henkilöt, jotka tarvitsevat hautausalan erityisammattitaidon lisäksi liikkeenjohdollista, johtamisen tai palvelun laadun kehittämisen osaamista.

Sisältö

Suomen Hautaustoimistojen Liitto ry ja Management Institute of Finland MIF Oy ovat yhteistyössä räätälöineet koulutusohjelman SHL:n jäsenistölle kehittämään ammattitaitoa, osaamista ja toiminnan laatua johtamisen, tuotekehityksen, palvelumallien ja liiketoiminnan haasteisiin.

13 koulutuspäivää jaksottuen aikavälille 18.4.2023 - 12.6.2024

Tarjoamme käyttöön toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen sovellettavaa osaamista sekä työvälineitä. Syvennymme yksilöllisiin kehittämistarpeisiin ja osallistuja toteuttaa ohjelman aikana työtään hyödyttäviä sekä laatukriteereihin vastaavia kehittämissuunnitelmia. MIF ohjaa opiskelijoita yksilöllisesti läpi tutkintotavoitteisen koulutusohjelman.

Koulutusohjelman hyödyt ja tavoitteet

Osallistujana saat

• palautteen johtamis - tai yhteistyötaidoistasi, 360-arviointi ja henkilökohtainen kehittymissuunnitelma

• tukea ja työkaluja johtamiseen/asiakaspalveluun/palvelujen kehittämiseen/yhteistyöhön/muutoksen läpivientiin/toiminnan laadun kehittämiseen

• tutustumista talouden tunnuslukuihin ja kannattavuuden kehittämiseen

• menetelmiä henkilöstöjohtamiseen ja prosessien kehittämiseen Lean-filosofian kautta

• keinoja asiakaskokemuksen kehittämiseen palvelumuotoilun keinoin

• suorittaa Opetushallituksen virallisen ammatti- tai erikoisammattitutkinnon

• mahdollisuuden verkostoitua ja jakaa kokemuksia oman alan ammattilaisten kanssa

Opiskelupolkuja on erilaisia

Hakeutumisen jälkeen MIF laatii hakeutujan kanssa yksilöllisen osaamisen kehittämisen toteuttamissuunnitelman. Täsmennämme yhdessä opiskelijaksi hakeutuvan kanssa yksilöllisen opintopolun ja sovimme sopivan tutkintovaihtoehdon oman työnkuvan ja vastuualueen sekä osaamistarpeen perusteella:

  1. Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto
  2. Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto

Eri koulutusohjelmavaihtoehdot sisältävät useita yhteisiä koulutuspäivä sekä osaksi erillisiä koulutuspäiviä oman osaamistarpeen ja opintopolun mukaisesti. Kaikki osallistujat ovat hautaustoimialan edustajia eri puolilta Suomea.

 

 

Aikataulu

Toteutusaika: 18.4.2023 - 12.6.2024
Paikka: Helsinki / Teams
Koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena. Autamme oppisopimusjärjestelyissä.

Haluatko kysyä lisää tai tilata vastaavan koulutuksen organisaatiollesi?

Ota meihin yhteyttä!