Kehittävät analyysit ja työkalut, Tuloksellinen johtaminen

Team Identity Compass™ (TIC) – Yhteistyön johtamisen koulutus

Remote – osallistu etäyhteydellä! Haluatko olla yhteistyön johtamisen pioneeri? Haluatko oppia toimivia, tieteelliseen tutkimukseen ja käytännön kokemukseen perustuvia yhteistyön johtamisen keinoja?

Vahvista yhteistyön johtamisen osaamistasi ja kehitä koko tiimisi toimintaa uuden koulutuksemme avulla!

Team Identity Compass™ (TIC) – Yhteistyön johtamisen koulutus

Miten innostat itseohjautuvat tiimisi jäsenet yhteistyöhön?
Miten sitoutat tiimisi jäsenet yhteisiin tavoitteisiin?
Miten selviät yhteistyön johtamisen haastetilanteista?

Tulevaisuuden työ tapahtuu aiempaa vahvemmin tiimeissä ja tiimien verkostoissa. Tämä vaatii vahvaa yhteistyön johtamisen osaamista: Miten motivoida yksilöt sitoutumaan yhteisiin tavoitteisiin? Miten luoda tiimiin luottamuksen ilmapiiri? Miten viestiä avoimesti ja tehokkaasti?

Perinteisesti yhteistyön johtamisen haasteisiin on etsitty vastauksia vanhoista johtamismalleista ja –käsityksistä. Yhteistyön johtamisessa vanhat mallit eivät kuitenkaan yksin riitä, sillä ne keskittyvät johtajan ja yksilön suhteeseen. Yhteistyön johtamiseen tarvitaan lähestymistapa, joka huomioi ryhmädynamiikan.

Vastataksemme tähän tarpeeseen olemme kehittäneet uuden yhteistyön johtamisen koulutuksen, Team Identity Compassin™. Team Identity Compass™ perustuu uusimpaan johtamis- sekä organisaatiopsykologiseen tutkimukseen. Se antaa tiimien vetäjille hyödyllisiä työkaluja ja näkökulmia yhteistyön johtamiseen.

Team Identity Compass on kehitetty johtajille ja esimiehille, joiden tehtävänä on varmistaa, että tiimi saavuttaa yhteiset tavoitteensa. Koulutus kehittää johtamistaitojen lisäksi koko tiimin toimintaa. Keskiössä on yhteisen identiteetin, yhteisen tavoitteen ja yhteistyön kehittäminen. Koulutuksen käytyäsi saat Team Identity Pilot (TIP™) –pätevyyden.

Kenelle Team Identity Compass™ on tarkoitettu?

Yhteistyön johtamisen koulutus on kehitetty tiimien, yksikköjen ja organisaatioiden esimies- ja johtotehtävissä työskenteleville.

Koulutus koostuu

 • Alku- ja loppumittauksesta (tiimin toiminta & yhteistyön johtamisen tila)
 • Yhdestä kokonaisesta päivästä ja neljästä puolen päivän lähipäivästä/työpajasta
 • Tiimin yhteistyön kehittämisen työkalupakin käyttöoikeudesta ja ohjeista
 • Tiimin yhteistyön kehittämisen sparrauksesta

Miten opimme Team Identity Compass™ koulutuksessa?

Käytämme osallistavia ja vaikuttavia oppimismenetelmiä:

 • Vuorovaikutteisia asiantuntijaluentoja
 • Pienryhmäkeskusteluja ja reflektointia muiden osallistujien kanssa
 • Pienryhmässä tehtyjä case-harjoituksia todellisista ryhmätilanteista
 • Ajankohtaisia caseja edelläkävijöiden tavasta toimia
 • Orientaatiotehtäviä, tausta-artikkeleita ja oheiskirjallisuutta
 • Tiimin toiminnan ja yhteistyön johtamisen tason mittausta
 • Omassa työssä oppimista (oman tiimin toiminnan kehittämistä) yhteistyön johtamisen työkalupakin menetelmien avulla
 • Vertaistukea & sparrausta

Team Identity Compassin™ hyödyt

Koulutus pohjautuu tieteellisesti tutkittuun, viimeaikaisimpaan tutkimustietoon. Koulutuksen avulla:

 • Ymmärrät, mitkä tekijät sinun tulee huomioida yhteistyötä johtaessasi
 • Saat tietoa omasta kehittymisestäsi tiimin yhteistyön johtajana
 • Saat tietoa oman tiimisi yhteistyön tasosta
 • Saat käyttöösi toimivia menetelmiä, joilla voit kehittää oman tiimisi yhteistyötä (mm. Team Value Compass™, Team Diversity Compass™)
 • Saat sparrausta oman tiimisi yhteistyön kehittämiseen
 • Yhteistyö omassa tiimissäsi paranee: Viestintä kehittyy, yhteinen identiteetti vahvistuu ja saavutatte yhteiset tavoitteenne aiempaa paremmin.

Kysy yhteistyön johtamisen koulutusohjelmasta lisää – koulutus voidaan räätälöidä juuri sinun tiimisi tarpeisiin parhaiten sopivaksi!


Haluatko kysyä lisää tai tilata vastaavan koulutuksen organisaatiollesi?

Ota meihin yhteyttä!