Pätevyyskurssit

Telinetyöturvallisuus verkkokurssi

Telinetyöturvallisuus verkkokurssilla käsitellään selkokielisesti telinetyön vaaratilanteita ja niiden ennaltaehkäisyä. Kurssi sisältää esimerkkitapauksia ja harjoituksia, jotka auttavat koulutettavaa sisäistämään opittavat asiat.

Kurssilla on testikysymyksiä ja koe, jolla testataan oppiminen ja jonka perusteella myönnetään Telinetyökortti, jonka voimassaolo on viisi (5) vuotta.

Telinetyöturvallisuus verkkokurssi on luotu yhteistyössä Suomiteline Oy:n kanssa. Suomi Teline Oy on suomalainen rakennustelineiden myyntiin, vuokraukseen ja urakointiin erikoistunut yrittäjävetoinen perheyhtiö.

Rakennustelineitä ovat julkisivutelineet, siirreltävät telineet, uloketelineet, riipputelineet, työpukit, porrastornit, putoamissuojaukset, kiinteästi paikallaan olevat työtelineet ja sääsuojat.

Rakennuskohteissa tapahtuu vuosittain noin 10 000 työtapaturmaa. Onnettomuuksista yli puolet aiheutuu vaarallisesta työympäristöstä, kuten väliaikaisista työtasoista ja kulkureiteistä.

Telinetyöt luokitellaan korkean riskiluokan työksi toteutustavan vuoksi. Vakavimmat työtapaturmat liittyvät useimmiten telineisiin ja tikkaisiin, joilta työntekijä putoaa.

Työtapaturmat aiheuttavat sairauspoissaolopäiviä tai jopa elinikäisiä vammautumisia. Joka päivä Euroopassa vähintään yksi ihminen kuolee pudotessaan työskennellessään korkealla paikalla. Pääsääntöisesti putoamismatka on 2–3 m. Yksi työtapaturma maksaa työnantajalle keskimäärin 6 000 euroa.

Työnantajan on lain mukaisesti huolehdittava, että telineitä käyttävät ja niitä asentavat henkilöt on perehdytetty. Telineturvallisuutta ohjaa Työturvallisuuslaki (TTL 738/2002) ja Valtioneuvoston asetukset rakennustyön turvallisuudesta (VNa 205/2009), asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastuksesta (VNa 403/2008 ja VNa 856/98).

Lisäksi telinemääräyksiä ovat Sosiaali- ja terveysministeriön päätös työtelineiden ja putoamista estävien suojarakenteiden käytöstä rakennustyössä (STMp 156/1998) ja Valtioneuvoston päätös henkilönsuojainten valinnasta ja käytöstä työssä (VNp 1407/1993).

Kohderyhmä

Verkkokurssi on tarkoitettu turvallisuuskoulutukseksi rakennustelineissä työtä tekeville henkilöille.

Verkkokurssia suositellaan kaikille ammatikseen rakennustyötä tekeville henkilöille tai rakennustyömailla vieraileville henkilöille. Rakennustyössä erityisesti uudisrakennus-, saneerausrakennus-, julkisivuremontti-, kattopeltityöt, suojaustyöt, maalaustyöt, säiliötyöt ja puhtaanapitotyöt (esim. ikkunanpesu) vaativat telinetyötä.

Sisältö

Telinetyöturvallisuus verkkokurssilla käsitellään telinetyön vaaroja esimerkiksi putoamiseen johtavien esimerkkien kautta. Kurssi alkaa eri telinetyyppien esittelyllä ja etenee pystyttämisen ja telineellä työskentelyn kautta telineeltä pelastamiseen. Verkkokurssi on pyritty tekemään helposti seurattavaksi ja viihdyttäväksi.

Telinetyöturvallisuus verkkokurssilla opittavat asiat:

  • Johdanto
  • Telinetyöturvallisuus yleisesti - telinemääräykset
  • Telineellä tehtävät työt
  • Telineelle nouseminen
  • Turvallinen työskentely telineellä
  • Työskentelyn lopettaminen
  • Telineeltä pelastaminen

Aikataulu

Telinetyöturvallisuus verkkokurssin kesto on keskimäärin 3 tuntia. Suorituksen voi tehdä milloin ja missä vain, myös osissa, silloin kun oma työ sen mahdollistaa

Hinta 59 € (+ alv 24%)


Haluatko kysyä lisää tai tilata vastaavan koulutuksen organisaatiollesi?

Ota meihin yhteyttä!