Vakuuttavat työelämän tutkinnot

Teollisuus Lean Master – Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto, Kokkola

TKEAT Teollisuus Lean Master on alusta systemaattiselle ja osallistavalle kehittämistyölle. Tavoitteena on kasvattaa osallistujista sisäisiä kehittäjiä, jotka palvelumuotoilun ja lean-menetelmien avulla kykenevät kehittämään toimintaa.  Sisäisten kehittäjien avulla luodaan elinvoimainen ja kilpailukykyinen jatkuvasti kehittyvä organisaatio sekä rakennetaan muutosmyönteistä organisaatiokulttuuria.
Paikka: Kokkola

Kenelle Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto soveltuu?

Kaikille, jotka toimivat esimerkiksi asiantuntijana tai esimiehenä. Tärkeintä on, että sinulla on työssäsi mahdollisuus päästä kehittämään. Osallistumisen edellytyksenä on se, että osallistujalla on mahdollisuus toiminnan kehittämiseen oman työnsä ohella – ja sen avulla.

Tuloksena on jatkuvasti uudistuva organisaatio, joka toteuttaa uusia toimintatapoja arjen työssä

Asiakasta kuunnellen, kustannustehokkaasti ja laadukkaasti toteutettuna

 • Tavoitteet saavutetaan kehittämällä ja ottamalla käyttöön uusia toimintatapoja ja prosesseja
 • Lean- ja palvelumuotoilulla kehittämiselle on ominaista osallistaa kaikkia toimijoita kehitystyöhön
 • Yhteisenä tavoitteena on kehittämisosaamisen kasvattaminen, toiminnan systemaattinen uudistaminen ja asiakaskokemuksen parantaminen

Haluatko vahvistaa osaamistasi projektien läpiviennissä ja kehittämisessä? Oppia Lean-menetelmiä, hyödyntää palvelumuotoilua ja omaksua jatkuvan parantamisen ajattelutavan?

 • TKEAT Lean Master -ohjelmassa kehität omaa työtäsi ja organisaatiosi prosesseja. Sinusta kasvaa organisaatiosi sisäinen kehittäjä, jonka ammattitaitoa tarvitaan vielä pitkään ohjelman päättymisen jälkeenkin.
 • Saat valmiuksia todellisiin asiakastarpeisiin pohjautuvien toimintatapojen kehittämiseen. Keskeistä ohjelmassa ovat sinun ja organisaatiosi todelliset prosessien tai toimintatapojen kehitystarpeet, joiden pohjalta sinä suunnittelet ja toteutat kehittämistyötä.
 • Lisäksi ohjelma antaa sinulle valmiuksia vuorovaikutustaitoihin, joiden avulla motivoit ja osallistat muita tekemään parhaansa yhteisen päämäärän eteen.
 • Osallistujilla tulee olla paitsi vahva oma sisäinen motivaatio kehittämiseen, myös lupa kehittää – License to Develop!

TKEAT Lean Master kehittymisohjelman sisältö

Kehittymisohjelma sisältää 12 lähiopiskelupäivää ja sen kokonaiskesto on noin 1½ vuotta.

TKEAT Lean Master -ohjelman rakenne muodostuu moduuleista, jotka sisältävät valmennuspäivän ja sen jälkeisen työssäoppimisjakson. Tavoitteena on kasvattaa ohjelmaan osallistuvista sisäisiä kehittäjiä, joilla on riittävä kyvykkyys fasilitoida ja osallistaa kaikki työntekijät tähän kehitystyöhön.

Moduulien teemat:

 • Johdanto asiakaskokemuksen kehittämiseen
 • Kehittämisen menetelmät
 • Kehittämisen soveltaminen
 • Kehittämisen tuloksellisuuden varmistus
 • Kehittämiskulttuurin jatkuva parantaminen

Asiakaspalautteita TKEAT Lean Master – Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnosta

Näin valmennukseen osallistuneet kommentoivat saavutettuja hyötyjä:

Asiakkuusnäkökulma vahvistuu ja asiakas on keskiössä

 • Avoimuus lisää asiakkaan luottamusta
 • Asiakas ensin -näkökulma toteutuu käytännössä
 • Parempi kilpailukyky

Saadaan aikaan kulttuurin muutos

 • Jatkuvan parantamisen ajattelutavasta tulee arjen toimintaa, jatkuva kehittäminen toteutuu käytännössä.
 • Kehittämisinnostus ja motivaatio kasvaa.
 • Kasvu oppivaksi organisaatioksi vahvistuu

Kehittämistyö viedään käytäntöön ja uudet toimintatavat juurtuvat

 • Lean-ajattelutavan soveltaminen terveydenhuollon prosessien kehittämiseen mahdollistuu
 • ”Kerralla oikein” toteutuu käytännössä
 • Vaihtoehtoisten toimintomallien luominen ja käyttöönotto

 Lean Master -osallistujan rooli muuttuu sisäiseksi kehittäjäksi

 • Aitoon sisäisen kehittäjän rooliin kasvaminen
 • Kaikilla kaksi tehtävää, perustyö ja kehittäminen, toteutuvat

Hyödyt TKEAT Lean Master -kehittymisohjelmassa

Osallistujana saat

 • lisää tehokkuutta organisaation sisäiseen toimintaan
 • ideoita, tukea ja teoriatietoa kehittämiseen
 • mahdollisuuden verkostoitua ja jakaa kokemuksia
 • monipuolisen valmennuskokonaisuuden prosessien ja palvelujen kehittämiseen
 • ohjausta strategisten kehittämistoimenpiteiden toteuttamaan
 • Opetushallituksen virallisen tutkinnon.

Rungon valmennukselle antaa Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto TKEAT.

MIF Tutkintojen erittäin suositussa TKEAT Lean Master -ohjelmassa ympäri Suomen on tällä hetkellä tai jo valmistunut noin 1400 osallistujaa!

Aikataulu

Toteutusaika: 9.11.2021-27.4.2023

Hakeutumiset viimeistään 1.10.2021
Oppisopimuksella toteutettuna, mikäli edellytykset täyttyvät, koulutus on Kpedu alueella maksuton.

Haluatko kysyä lisää tai tilata vastaavan koulutuksen organisaatiollesi?

Ota meihin yhteyttä!