Vakuuttavat työelämän tutkinnot

Teollisuus Lean Master – Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto, Mikkeli

Lean Master on käytännön työkalu järjestelmälliselle ja osallistavalle kehittämistyölle. Tavoitteena on kasvattaa osallistujista sisäisiä kehittäjiä. Lean – johtamisen työkalujen avulla kykenet kehittämään toimintaa organisaatiosi parhaaksi ja parantamaan tehokkuutta, työturvallisuutta ja  työhyvinvointia. Ohjelman tavoitteena on luoda elinvoimainen ja kilpailukykyinen jatkuvasti kehittyvä organisaatio sekä rakentaa muutosmyönteistä organisaatiokulttuuria.

Kenelle TKEAT Lean Master - Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto soveltuu?

Kehittämistyössä mukana olevat esimiehet ja asiantuntijat. Osallistumisen edellytyksenä on se, että osallistujalla on mahdollisuus toiminnan kehittämiseen oman työnsä ohella.

TKEAT Lean Master -ohjelman sisältö

Ohjelma sisältää 12 lähiopiskelupäivää ja sen kokonaiskesto on noin 18 kk.

Lean Master -ohjelman rakenne muodostuu lähi- ja etäpäivistä ja opiskelun aikana tapahtuvasta työssäoppimisesta. Tavoitteena on kasvattaa ohjelmaan osallistuvista sisäisiä kehittäjiä, joilla on riittävä kyvykkyys fasilitoida ja osallistaa kaikki työntekijät tähän kehitystyöhön.

Lähipäivien teemat:

 • Kehittämisjohtaminen ja vuorovaikutus
 • Suorituskyvyn
  ja palvelun kehittäminen
 • Prosessin suorituskyvyn mittaaminen
 • Digitaalisuuden hyödyntäminen kehitystyössä
 • Palvelumuotoilu
 • Kehittämisen tuloksellisuuden varmistus
 • Jatkuva parantamisen kulttuuri
 • Muutosjohtaminen

Asiakaspalautteita Lean Master – Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto TKEAT:sta

Näin valmennukseen osallistuneet kommentoivat saavutettuja hyötyjä:

Asiakkuusnäkökulma vahvistuu ja asiakas on keskiössä

 • Avoimuus lisää asiakkaan luottamusta
 • Asiakas ensin -näkökulma toteutuu käytännössä
 • Parempi kilpailukyky

Saadaan aikaan kulttuurin muutos

 • Jatkuvan parantamisen ajattelutavasta tulee arjen toimintaa, jatkuva kehittäminen toteutuu käytännössä.
 • Kehittämisinnostus ja motivaatio kasvaa.
 • Kasvu oppivaksi organisaatioksi vahvistuu

Kehittämistyö viedään käytäntöön ja uudet toimintatavat juurtuvat

 • Lean-ajattelutavan soveltaminen organisaation prosessien kehittämiseen mahdollistuu
 • ”Kerralla oikein” toteutuu käytännössä
 • Vaihtoehtoisten toimintomallien luominen ja käyttöönotto

Lean Master -osallistujan rooli muuttuu sisäiseksi kehittäjäksi

 • Aitoon sisäisen kehittäjän rooliin kasvaminen
 • Kaikilla kaksi tehtävää, perustyö ja kehittäminen, toteutuvat

Hyödyt TKEAT Lean Master -kehittymisohjelmassa

Osallistujana saat

 • lisää tehokkuutta organisaation sisäiseen toimintaan
 • ideoita, tukea ja teoriatietoa kehittämiseen
 • mahdollisuuden verkostoitua ja jakaa kokemuksia
 • monipuolisen valmennuksen prosessien ja palvelujen kehittämiseen
 • ohjausta strategisten kehittämistoimenpiteiden toteuttamaan
 • Opetushallituksen virallisen tutkinnon

Rungon ohjelmalle antaa Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto TKEAT.

MIF Tutkintojen erittäin suositussa Lean Master -ohjelmassa ympäri Suomen on tällä hetkellä tai jo valmistunut yli 1300 osallistujaa!

Aikataulu

Toteutusaika: 18.5.2022 - 30.10.2023

Koulutus järjestetään lähi- ja etäopetuksena. Lähijaksot pidetään Mikkelissä.
Koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena, jolloin ehtojen täyttyessä, koulutus on opiskelijalle maksuton

Hakeutumiset viimeistään 30.4.2022

Haluatko kysyä lisää tai tilata vastaavan koulutuksen organisaatiollesi?

Ota meihin yhteyttä!