Pätevyyskurssit

Tulityöpätevyys verkkokurssi

Tulityöpätevyys verkkokurssi tarjoaa uuden, digitaalisen ja tehokkaan tavan suorittaa tulityöpätevyyden. Itseopiskeltava verkkokurssi on sertifioitu, luotettava ja puolueeton todiste siitä, että sen haltijalla on vaatimustenmukainen tulityöpätevyys. Pätevyyden sertifioinnista vastaa Kiwa Inspecta ja se on voimassa kaikissa Euroopan maissa.

Oppimisympäristömme ylläpito- ja päivitystöistä johtuen, Tulityöpätevyys verkkokurssi on opiskeltavissa viimeistään 15.2.2021 alkaen. Voit ilmoittautua verkkokurssille jo nyt ja toimitamme siihen liittyvät tiedot heti, kun opiskelun aloittaminen on mahdollista.

Kohderyhmä

Tulitöitä työkseen tekevät sekä henkilöt, jotka työskentelevät palovaaraa aiheuttavissa töissä.

Kurssin kuvaus

Jokaisella tulitöiden tekijällä ja kaikissa palovaaraa aiheuttavissa töissä vaaditaan tulityöpätevyys. Tulityöpätevyys verkkokurssi antaa työntekijälle riittävät perustiedot ja -taidot tulityöturvallisuudesta. Kurssi tarjoaa myös kaikille yhteisen terminologian, riittävät tiedot työn vaarallisuudesta ja motivaation turvalliseen työtapaan.

Tulityöpätevyys verkkokurssi on tarkoitettu henkilöille, jotka suorittavat pätevyyden ensimmäistä kertaa. Teoriaosuus suoritetaan itseopiskeltavana verkkokurssina. Pätevyyteen liittyvä käytännön harjoittelu toteutetaan virtuaaliympäristössä. Virtual Training Center on fyysinen tila, jossa osallistuja pääsee tietokonesimulaation avulla luotuun keinotekoiseen ympäristöön. Koulutukseen sisältyy aina vaarojen tunnistamis- ja alkusammutusharjoitukset.

Lisätietoja virtuaalisesta harjoittelusta ja Virtual Training Centeristä »

Mikäli haluat uudistaa suomalaisen tulityöpätevyyden kansainväliseksi pätevyydeksi, lue lisää Tulityöpätevyyden päivitys verkkokurssista »

Tulityöpätevyys verkkokurssin lähtökohtana ovat olleet:

 • Eu:n työturvallisuutta ja työterveyttä koskeva puitedirektiivi 89/391
 • Euroopan komission yhteisen tutkimuskeskuksen ohje työlupamenettelystä ”CIC-The Permit-to-Work-System”
 • CFPA Europe -ohje nro 12: 2012 F ”Paloturvallisuusperiaatteet tulityön eri osapuolille”.

Tulityöpätevyyden verkkokurssi täyttää puitedirektiivissa 89/391 EU:n työnantajalle asettaman velvoitteen työntekijöiden osaamisen varmistamisesta sekä asianmukaisen opetuksen ja ohjauksen antamisesta tulitöihin liittyvissä turvallisuusvaatimuksissa.

Kurssin sisältö

 • EU:n työturvallisuusvaatimukset
 • Vaarojen ehkäiseminen ja toiminta hätätilanteessa
 • Terminologia
 • Tulityön vaarat
 • Vahinkojen ja tapaturmien estäminen
 • Vastuu tulitöiden turvallisuudesta
 • Ennakkosuunnittelu
 • Tulityöluvan merkitys
 • Turvallinen toteutus
 • Toiminta onnettomuustilanteissa

Kurssin tavoite

Kurssin jälkeen osallistuja on saanut vaatimustenmukaisen perehdytyksen tulitöihin liittyvistä turvallisuusvaatimuksista sekä hallitsee tulitöiden riskinhallintaa ja turvallisuutta koskevat minimivaatimukset.

Kesto

Itseopiskeltava teoriaosuus ja tentti kaksi (2) tuntia verkossa + käytännön virtuaaliharjoittelu. Kurssin sisältö vastaa päivän mittaista lähikoulutusta.

Voimassaolo

Tulityöpätevyys verkkokurssin suorittamisesta saa todistuksena pätevyyskortin, joka on voimassa viisi (5) vuotta. Pätevyyskortti on osoitus pätevyydestä tunnistaa tulityömenetelmiin liittyvät vaarat kaikkialla Euroopassa. Tulityöpätevyydet kirjataan Kiwa Inspectan ylläpitämään eurooppalaiseen pätevyysrekisteriin.

Huomio

Koulutus ei korvaa ammatillista, työmenetelmiin liittyvää osaamista, eikä sisällä tulityöturvallisuuden maa-, vakuutusyhtiö-, toimiala- tai yrityskohtaisia erityispiirteitä.

Hinta 89 € (+ alv 24%)


Haluatko kysyä lisää tai tilata vastaavan koulutuksen organisaatiollesi?

Ota meihin yhteyttä!