Pätevyyskurssit

Työturvallisuuskurssi verkkokurssina

Hinta alkaen 97 €

Suorita Työturvallisuuskurssi helposti verkossa!

Työturvallisuuskurssi antaa hyvät perustiedot työsuojelusta, rakentaa työpaikkojen työturvallisuuskulttuuria ja pyrkii vähentämään työtapaturmia ja työpaikkojen vaaroja.

Saat pätevyyskortin verkkokurssin suorittamisesta.

Työturvallisuuskurssin sisältö

Verkkokurssilla käsiteltävät asiat:

 • Yhteinen työpaikka ja työturvallisuus
 • Työturvallisuuden seuranta yhteisellä työpaikalla
 • Yhteisen työpaikan toimijat
 • Miten työturvallisuusvastuu muodostuu?
 • Työnantajan rooli - ylin johto, keskijohto, työnjohto
 • Työntekijän rooli
 • Vastuunjako vuokratyössä
 • Työssäoppijat työpaikalla
 • Työsuojeluorganisaatio on yhteistoimintaorganisaatio
 • Työsuojelutoimikunta
 • Työterveyshuolto
 • Perehdyttäminen, työnohjaus, työnopastus
 • Perehdytys yhteisellä työpaikalla
 • Vaarojen ja kuormitusten tunnistaminen
 • Vaaratekijöiden tunnistaminen – harjoituksia
 • Yhteisen työpaikan kuormitustekijöitä
 • Yhteisen työpaikan vaaratekijöitä
 • Työssä ja työympäristössä esiintyviä työturvallisuusvaaroja
 • Työkaluja vaarojen tunnistamiseen
 • Riskien arviointi: seuraus – todennäköisyys
 • Riskienhallinta
 • Vahingoista oppiminen, juurisyyanalyysin perusteet
 • Turvallisuushavaintojen merkitys
 • Työhyvinvointi
 • Työkäyttäytyminen
 • Tiedonkulku
 • Väkivallan uhka
 • Kone- ja laiteturvallisuuden perusteet (kone- ja laitesuojauksen periaatteet, käyttövoimasta erottaminen)
 • Työympäristön organisointi, 5S-järjestelmän perusteet
 • Turvallinen työskentely eri tilanteissa (tikastyöskentely, telinetyöskentely, henkilönostimen käyttö, nosturin ja nostoapuvälineiden käyttö, putoamissuojainten käyttö, suljetun tilan työt, sähkön vaarat, kemikaaliturvallisuus)
 • Ympäristöturvallisuus, ympäristövastuullisen toiminnan merkitys
 • Onnettomuustilanteissa toimiminen (hätäilmoitus, kaasuvaara)

Työturvallisuuskurssista saatava pätevyyskortti on voimassa 5 vuotta.

Kurssin tavoite

Työturvallisuuskurssin jälkeen suorittaja tuntee nolla tapaturmaa-periaatteen, työturvallisuusvastuut, yhteisen työpaikan määritelmän ja toimijoiden roolit. Hän osaa tunnistaa yhteisen työpaikan kuormitustekijöitä ja vaaroja.

Kesto

Verkkokurssin kesto on viisi (5) tuntia. Koulutus sisältää kurssimateriaalin ja loppukokeen.

Varmistathan ennen verkkokoulutuksen suorittamista yrityksen hyväksynnän Työturvallisuuskurssin verkkototeutukselle.

Usein kysytyt kysymykset - UKK »

Tutustu myös verkkokursseihin:

Sähkötyöturvallisuus

Työsuojelun perusteet

Hätäensiapu verkkokurssi 4 h

Hinta 97 € (+ alv 24%)

Kurssin hinta sisältää ladattavan kurssitodistuksen ja Kiwan Inspectan myöntämän pätevyyskortin ilmoittamaasi osoitteeseen postitettuna.

Haluatko kysyä lisää tai tilata vastaavan koulutuksen organisaatiollesi?

Ota meihin yhteyttä!