Pätevyyskurssit

Työturvallisuuskurssi™ verkkokurssina

Työturvallisuuskurssi™ antaa hyvät perustiedot työsuojelusta, rakentaa työpaikkojen työturvallisuuskulttuuria ja pyrkii vähentämään työtapaturmia ja työpaikkojen vaaroja.

Netissä suoritettava Työturvallisuuskurssi sisältää erinomaisen opetusmateriaalin ja koulutuksen lopussa on koe, jossa on monivalintakysymyksiä. Hyväksytty koe mahdollistaa Työturvallisuuskurssi verkkokurssin läpäisyn.

Miksi kannattaa suorittaa Työturvallisuuskurssi™ netissä?

Työnantajan on lain mukaisesti huolehdittava, että työntekijät on perehdytetty toimimaan turvallisesti työssä ja että jokainen pystyy tekemään työtä turvallisesti koko työuransa. Työturvallisuutta ohjaa Työturvallisuuslaki (TTL 738/2002).

Työtapaturmia sattuu työpaikoilla vuosittain yli 100 000. Vaarallisin ala on ollut rakennustoimiala, jossa sattuu vuosittain n. 10 000 työtapaturmaa. Siksi esimerkiksi rakennusalalla työskentelevillä on yleensä tärkeää suorittaa Työturvallisuuskoulutus.

Työturvallisuuskurssi™ verkkokurssina on kokonaan verkossa itseopiskeluna suoritettava, Kiwan sertifioima kurssi. Kurssin sisältö vastaa TKK:n työturvallisuuskortti -koulutuksen sisältöä. Kurssin käynyt saa Kiwan pätevyyskortin (ei TKK:n pätevyyskorttia). Varmistathan ennen verkkokurssin suorittamista yrityksen hyväksynnän Työturvallisuuskurssi™ verkkototeutukselle.

Sisältö

Työturvallisuuskurssi™ verkkokurssin jälkeen suorittaja tuntee nolla tapaturmaa-periaatteen, työturvallisuusvastuut, yhteisen työpaikan määritelmän ja toimijoiden roolit. Hän osaa tunnistaa yhteisen työpaikan kuormitustekijöitä ja vaaroja. Työturvallisuuskurssi™ verkkokurssin opittavat asiat:

Yhteinen työpaikka ja työturvallisuus

 • Työturvallisuuden seuranta yhteisellä työpaikalla
 • Yhteisen työpaikan toimijat
 • Miten työturvallisuusvastuu muodostuu?
 • Työnantajan rooli - ylin johto, keskijohto, työnjohto
 • Työntekijän rooli
 • Vastuunjako vuokratyössä
 • Työssäoppijat työpaikalla
 • Työsuojeluorganisaatio on yhteistoimintaorganisaatio
 • Työsuojelutoimikunta
 • Työterveyshuolto
 • Perehdyttäminen, työnohjaus, työnopastus
 • Perehdytys yhteisellä työpaikalla
 • Perehdyttäminen monikulttuurisella työpaikalla
 • Nuorten työntekijöiden perehdyttäminen

Yhteinen turvallinen työpäivä, harjoituksia

 • Vaarojen ja kuormitusten tunnistaminen
 • Riskienhallinta
 • Työssä ja työympäristössä esiintyviä työturvallisuusvaaroja
 • Työkaluja vaarojen tunnistamiseen
 • Riskien arviointi seuraus - todennäköisyys
 • Kuormitustekijöiden tunnistaminen - harjoituksia
 • Yhteisen työpaikan kuormitustekijöitä
 • Työkäyttäytyminen
 • Tiedonkulku
 • Vieras työympäristö ja vaihtuvat työryhmät
 • Väkivallan uhka
 • Vaaratekijöiden tunnistaminen - harjoituksia
 • Yhteisen työpaikan vaaratekijöitä

Tentti

Läpäisty koe varmistaa Työturvallisuuskurssi™ verkkokurssin onnistuneen suorituksen

Aikataulu

Työturvallisuuskurssi™ verkkokurssin suorittaminen kestää n. 5 tuntia, riippuen suoritustahdista. Aikarajaa suorituksessa ei ole. Voit myös jättää suorituksesi kesken ja palata takaisin myöhemmin, jolloin kurssisi jatkuu siitä, mihin jäit tai voit aloittaa alusta. Osioiden jälkeen on välitehtäviä juuri käydystä osiosta. Jos et läpäise välitehtävää, kurssi ohjaa sinut käymään osion uudelleen läpi.

Hinta 98 € (+ alv 24%)


Haluatko kysyä lisää tai tilata vastaavan koulutuksen organisaatiollesi?

Ota meihin yhteyttä!