Inspiroiva esimiestyö, Tuloksellinen johtaminen

Valmentava johtaminen

Remote – osallistu etäyhteydellä! Koulutuksessa tutustutaan valmentavan johtamisotteen perusteisiin, työkaluihin sekä annetaan perusvalmiudet valmentavan keskustelun käymiseen.

Mitä on valmentava johtamisote? Miten saada ihmiset ratkomaan, innostumaan ja sitoutumaan? Mitä kysymällä johtaminen tarkoittaa? Miten löytää tukemisen ja vaatimisen tasapaino? Kuinka hyödynnän oman persoonani valmentavana esimiehenä?

Kenelle koulutus sopii?

Esimiehet, projektipäälliköt sekä muut johtamistehtävissä olevat ja valmentavasta johtamisotteesta kiinnostuneet henkilöt

Sisältö

Johtaminen ja coaching

 • Oikean johtamisotteen valinta eri tilanteissa
 • Valmentavan johtamisotteen määrittely
  • Lähtökohtana tukemisen ja vaatimisen tasapaino
  • Tuloksena tuloksellinen ja tilanneherkkä johtaminen

Valmentavan johtamisen ydintaidot

 • Kuuntelu ja läsnäolo
 • Luottamuksen rakentaminen
 • Itsetuntemus ja erilaisuuden arvostaminen
 • Palautteen antaminen ja saaminen

Valmentava keskustelu

Koulutuksessa opitaan GROW-mallin ja avoimien kysymysten käyttö valmentavan keskustelun perusteella. Keskustelun aiheet tulevat osallistujilta itseltään, jolloin osallistujat pääsevät ratkomaan aitoja ajankohtaisia asioitaan.

Koulutuksen hyödyt ja tavoitteet

 • Ymmärrät valmentavan johtamisotteen perusidean ja osaat käyttää kysymyksiä toisen ajattelun kirkastamiseksi
 • Pystyt soveltamaan valmentavaa otetta erilaisissa esimiestilanteissa, kuten tuki ongelmanratkaisussa, vuorovaikutustilanteet, palautteen antaminen ja rohkaisu
 • Sisäistät valmentavan esimiehen roolin: Kysyt ennemmin kuin tarjoat valmiita vastauksia
 • Saat toimivia käytännön työkaluja johtamisen tueksi
 • Tulet tietoisemmaksi omista toimintatavoistasi, tunteistasi ja ajattelumalleistasi, jolloin voit toimia johdonmukaisemmin ja tehokkaammin esimiehenä

Haluatko kysyä lisää tai tilata vastaavan koulutuksen organisaatiollesi?

Ota meihin yhteyttä!