Arvokas asiantuntijuus, Vaikuttava viestintä

Viestintäkonsultin koulutusohjelma

Kehity viestintäkonsultin ydintaidoissa: konsultatiivisissa menetelmissä, työpajojen vetäjänä sekä viestintäpalveluiden myynnissä ja hinnoittelussa.

Kenelle Viestintäkonsultin koulutusohjelma sopii?

Viestintäkonsultin koulutusohjelma sopii sinulle, joka toimit vastuullisessa viestintäkonsultin tehtävässä tai olet siirtymässä sellaiseen.

Infor toteuttaa tämän koulutusohjelman yhteistyössä Markkinoinnin, teknologian ja luovuuden liitto MTL:n kanssa.

Viestintäkonsultin koulutusohjelman lähipäivät

Koulutusohjelmassa keskitytään neljään viestintäkonsultin työn keskeiseen osa-alueeseen napakalla otteella. Niiden teemat ja ajankohdat ovat seuraavat:

 • Moduuli 1: Konsultatiiviset menetelmät
 • Moduuli 2: Työpajatyöskentelyn ohjaaminen
 • Moduuli 3: Viestintäkonsultin myyntitaidot
 • Moduuli 4: Arvopohjainen hinnoittelu

Lähipäivät pidetään Helsingissä Töölönlahden koulutuskampuksella osoitteessa Mannerheimintie 15. Aamukahvia on tarjolla aina puoli tuntia ennen koulutuksen alkua.

Viestintäkonsultin koulutusohjelman sisällöt

1. Moduuli: Konsultatiiviset menetelmät

Konsultatiivinen työskentely asiakasrajapinnassa

 • Viestintäkonsultin roolin kirkastaminen – vastuut ja valtuudet
 • Mitä viestintäkonsultilta odotetaan?
 • Konsultin intuitio – voiko siihen luottaa?
 • Asiakkaan odotusten hallinta – oletukset ja itsestäänselvyydet esiin

Konsultatiiviset työskentelytavat: työvälineiden kirkastaminen

 • Aktiivinen kysymystekniikka – kysyminen on kuuntelemista
 • Katalysoivat, haastavat ja diagnosoivat kysymykset
 • Aktiivisuus ja näkemyksellisyys – mitä ja milloin?
 • Ideointi, innostaminen ja sitouttaminen
 • Positiivinen asiakaspuhe – missä on onnistuttu, fokus yhteisiin onnistumisiin

Teemoja työstetään case-tilanteiden ja esimerkkien avulla.

2. Moduuli: Työpajatyöskentelyn ohjaaminen

Kuulijasta toimijaksi – Työpajatyöskentelyn ohjaaminen

 • Miksi ja milloin työpajatyöskentelyä kannattaa käyttää?
 • Osallistaminen mahdollistaa sitoutumisen
 • Sisällön ja toimintatapojen tasapaino
 • Työpajan ryhmän dynamiikka – kuinka huomioit erilaiset toimijat?

 Asiantuntijakeskustelun ohjaaminen toiminnallisilla menetelmillä

 • Tunnista tilanteet tavoite – mitä odotat osallistujilta?
 • Tunnista oma roolisi – esiintyjä/valmentaja/fasilitaattori
 • Valitse tavoitteen mukainen tekniikka
 • Aktivoinnin menetelmiä: ideointia, ajatustenvaihtoa, prosessimalleja, pariporinoita

 Työpajan hyöty esille

 • Varmista jälkihoito
 • Tee jatkosuunnitelma, jaa vastuut, muista tarkistuspisteet
 • Reflektoi tuloksia

Fasilitaattorin työkaluja: menetelmäpankkia, kokemuksia ja reflektointia

Koulutuksessa tarkastellaan ja harjoitellaan erilaisia toiminnallisia menetelmiä ja pohditaan niiden hyödyntämistä työpajatilanteissa.

3. Moduuli: Viestintäkonsultin myyntitaidot

Viestintäpalveluiden tuloksekas myyminen

 • Oman ainutlaatuisen lisäarvon kirkastaminen omassa ja potentiaalisen asiakkaan ajatuksissa
 • Asemoituminen erittäin kilpailluilla markkinoilla ja juuri oikeisiin asiakkaisiin vaikuttaminen
 • Miten sinulta onnistuu myynnin ABC – Always Be Closing, eli miten yhdistät rohkeuden ja tilannetajun?

Asiantuntijapalvelujen tehokas myynti & Social Selling

 • Miten digitaalisuus on muuttanut asiakkaan ostoprosessia?
 • Mitä on asiantuntijuus tulevaisuudessa ja miten sinun pitäisi muuttua?
 • Sosiaalisen myynnin filosofia
 • Social Selling käytännössä – asiantuntijabrändin konkreettinen kehittäminen, verkoston rakentaminen ja prospektointi

Myyntityön suunnittelu ja tavoitteellisuus

 • Oman myyntityön suunnittelu, toteutus ja johtaminen
 • Mittaaminen ja analytiikka

4. Moduuli: Arvopohjainen hinnoittelu

Asiakasta kiinnostaa tuotteen/palvelun arvo, ei halvin hinta

 • Miten hinta vaikuttaa viestintäpalveluiden positiontiin? Entä segmentointiin?
 • Vältä ohjaamasta asiakasta hintakeskeiseksi

Asiakkaan referenssihinta ja hinnan ankkurointi

 • Ostaja vertaa esittämääsi hintaa referenssihintaan
 • Asiakkaan hintamielikuvaan vaikuttaminen
 • Hinnan esittäminen ja pitäminen myyntineuvotteluissa

Hyödyt ja tavoitteet

Koulutusohjelmassa kehität valmiuksiasi toimia vaativissa viestintäkonsultin tehtävissä:

 • Kehität valmiuksiasi kaivaa esiin asiakkaittesi kannalta kriittisiä ja oleellisia haasteita, joiden ratkaiseminen vie asiakkaittesi tilannetta eteenpäin
 • Kehität taitojasi käyttää konsultatiivisia menetelmiä asiakkaittesi ongelmien ratkaisemisessa
 • Tiedostat, milloin fasilitoitu työpajatyöskentely on oikea tapa viedä asioita eteenpäin
 • Kehityt työpajan suunnittelussa ja ohjaajana
 • Saat näkemystä ja ideoita viestintäpalveluiden myyntiin ja positiivisen imun synnyttämiseen
 • Saat uusia oppeja viestintäpalvelujen kannattavaan hinnoitteluun

Jokainen moduuli koostuu pienryhmäkoulutuksesta sekä napakasta koulutusmateriaalista. Lisäksi osallistuessasi koulutusohjelmaan saat Communicare! Viestinnän tekijän käsikirjan.

Hinta 1690 € (+ alv 24%)

Osallistumismaksu 1 690 € (+ alv. 24 %) sisältää koulutuksen, materiaalit, aamupalan ja taukotarjoilut Helsingin lähipäivissä sekä Infor Pro -klubin ensimmäisen vuoden jäsenmaksun ja jäsenedut.

Haluatko kysyä lisää tai tilata vastaavan koulutuksen organisaatiollesi?

Ota meihin yhteyttä!

Tutustu myös näihin

Mistä on hyvät viestintäkonsultit tehty?

Vaikuttava viestintä Mitä osaamista viestintäkonsultilta vaaditaan? Olen miettinyt aihetta useaan otteeseen. Viimeksi rakentaessani helmikuussa 2020 starttaavaa Viestintäkonsultin koulutusohjelmaa yhdessä Markkinoinnin, teknologian ja luovuuden liitto MTL:n kanssa. Ja ...