Yhteistyön johtamisen salaisuus

Eeva työskentelee suuren IT-firman viestintäjohtajana. Hänellä on erään huippuasiantuntijoista koostuvan tiiminsä kanssa suuria vaikeuksia – mikään ei tunnu etenevän sovitusti, tavoitteisiin ei päästä koskaan ajallaan. Eeva epäilee omia kykyjään tiimin johtamisessa.

Hän johtaa myös toista tiimiä. Tämä tiimi yltää kerta toisensa jälkeen huippusuorituksiin ja menee läpi harmaan kivenkin. Eeva on ymmällään: Mikä aiheuttaa tiimien välisen valtavan kuilun? Miksi toinen tiimi niittää menestystä ja toinen taas ei?

Eevan kokemukset ovat tuttuja monelle johtajalle. Kaikki haluavat tiiminsä niittävän menestystä, mutta vain osa tässä onnistuu.

Miksi näin käy?

Avainasemassa yhteinen identiteetti

Viimeaikainen johtamistutkimus tarjoaa asiaa pähkäileville johtajille kiinnostavia ja käyttökelpoisia vastauksia. Tutkimus paljastaa, että yhteistyössä onnistuminen lähtee yhteisestä identiteetistä.

Mitä tämä käytännössä tarkoittaa?

Kyse on ”me-hengestä”, eräänlaisesta yhteenkuuluvaisuuden tunteesta. Tämä yhteinen identiteetti on ennakkoehto yhteisten tavoitteiden edestä ponnistelulle: ilman sitä yhteisen tavoitteen eteen ponnistelu on hajanaista ja hyvin todennäköisesti tuloksetonta.

Yhteinen identiteetti sulauttaa ryhmän tavoitteet kunkin jäsenen omiksi tavoitteiksi: meidän tavoitteet ovat minun tavoitteitani – minun tavoitteet ovat meidän tavoitteitani. Ja koska tiimin tavoitteet ovat omiani, ponnistelen niiden eteen omasta halustani, en ulkoisten palkkioiden takia enkä siksi, että on pakko.

Tämänkaltainen tila antaa yhteistyön onnistumiselle aivan erilaiset edellytykset kuin tilanne, jossa ryhmän jäsenet ajavat omia, usein keskenään ristiriitaisiakin tavoitteitaan.

Photo by Baim Hanif on Unsplash

Miten rakennan yhteistä identiteettiä?

Yhteisen identiteetin rakentaminen ei onnistu vanhoilla johtamismenetelmillä. Eri aloilla, eri kulttuureissa ja eri ammattiryhmissä tehty empiirinen tutkimus osoittaa kiistatta, että tarvitaan uudenlaista lähestymistapaa.

Tässä uudessa lähestymistavassa keskeisiksi nousevat mm. ryhmän sisäiseen viestintään, työn merkityksellisyyden rakentamiseen sekä yhteisen arvopohjan luomiseen liittyvät seikat. Esimerkiksi jo se, miten johtaja puhuttelee tiimiään on hyvin merkityksellistä yhteistyön onnistumisen kannalta.

Keinoja yhteisen identiteetin johtamiseen käydään läpi osuudessani  Viestintäjohtajan kehittymisohjelma VPK Executivessa. Tervetuloa kehittämään yhteistyön johtamisosaamistasi!

Kirjoittaja: Satu Koivisto

Satu Koivisto on tutkinut ja kehittänyt johtamista 15 vuoden ajan. Väitöskirjassaan Satu Koivisto tarkasteli johtamista uudesta, innovatiivisesta näkökulmasta. Tämä viitekehys antaa avaimia nimenomaan yhteistyön johtamiseen: johtaminen on ryhmäilmiö. Koivisto toimi Aalto-yliopistossa tutkijatohtorina 2017 huhtikuuhun saakka, toukokuussa 2017 hän siirtyi Management Institute of Finlandin ajatusjohtajaksi ja tutkimuspäälliköksi. 

 

 

Lue lisää Inforin arvostetusta Viestintäjohtajan kehittymisohjelma VPK Executivesta ja lataa esite!

Like and share with your friends:Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email