Arvokas asiantuntijuus, Inspiroiva esimiestyö, Vaikuttava viestintä

Johdon ja asiantuntijoiden valmennuksia viestintään ja vaikuttamiseen

Räätälöidyt viestintävalmennukset johtajille, esihenkilöille ja asiantuntijoille. 

Räätälöity viestintävalmennus

Johtaminen on viestintää ja vaikuttamista. Suurelta osin. Usein myös esihenkilö- tai asiantuntijatyö.

Infor auttaa johtajia, esihenkilöitä ja asiantuntijoita onnistumaan paremmin työssään valmentamalla heitä vahvemmiksi viestijöiksi ja vuorovaikuttajiksi.

Räätälöimme viestintävalmennuksemme aina asiakkaan tarpeisiin. Toteutamme asiakkaillemme niin päivän tai puolen mittaisia täsmävalmennuksia kuin laajoja viestinnän valmennusohjelmia. Suomen lisäksi valmennuskieli voi halutessasi olla englanti, joissakin tapauksissa myös jokin muu.

Kasvokkain tai etänä

Infor toimii Helsingissä keskeisellä paikalla Töölönlahden koulutuskampuksella, osoitteessa Mannerheimintie 15. Voimme toteuttaa teille räätälöidyn valmennuksen joko koulutustiloissamme, omissa tiloissanne tai halutessanne etänä.

Alla esimerkkejä viestintävalmennuksistamme. Voit pyytää meiltä myös ehdotuksen valmennuksesta, jota et löydä alla olevasta esimerkkilistasta.

Johdon ja johtoryhmien valmennuksia viestintään

Median kohtaaminen – johtoryhmän mediavalmennus

Fokus: Miten onnistut median kohtaamisessa, esimerkiksi haastavissa TV-haastatteluissa? Lue lisää.

Johtoryhmän kriisiviestintävalmennus

Fokus: Miten kriisiviestinnän lainalaisuudet ovat muuttuneet? Miten varaudut ja vastaat kriiseihin? Lue lisää.

Johtoryhmän viestintävalmennus

Fokus: Johtajan oman viestintäroolin ja vuorovaikutusosaamisen vahvistaminen. Johtoryhmän viestinnän vahvistaminen niin arkityössä kuin haastavissa tilanteissa. Kysy lisää.

Johtamisviestintä, resilienssi ja psykologinen turvallisuus

Fokus: Miten vahvistat ihmisten toimintakykyä ja innovatiivisuutta johtamisviestinnälläsi? Lue lisää.

Muutoksen johtaminen ja muutosviestintä

Fokus: Miten saat sisäiset ja ulkoiset sidosryhmät sitoutumaan muutokseen ja ylläpidät muutoskyvykkyyttä/muutoskykyä organisaatiossasi? Lue lisää.

Vaikuttajaviestintä ja sidosryhmäviestintä

Fokus: Miten vaikutetaan päättäjiin, yhteiskunnalliseen keskusteluun ja kansalaisiin? Kysy lisää.

Etätyön ja hybridin työn johtaminen

Fokus: Miten johdat ihmisiä, jotka työskentelevät etänä tai hybridisti? Miten rakennat toimivaa vuorovaikutusta niin verkossa kuin toimistolla? Lue lisää.

Esihenkilöiden valmennuksia viestintään

Esihenkilön viestintätaidot

Fokus: Kuinka käsittelet tärkeitä asioita johdettaviesi kanssa? Kuinka rakennat yhteisöllisyyttä ja tuet organisaatiosi ja tiimisi onnistumista? Lue lisää. 

Muutosviestintä

Fokus: Miten saat johdettavasi sitoutumaan muutokseen ja rakennat luottamusta sekä psykologista turvaa muutoksessa? Lue lisää.

Etätyön ja hybridin työn johtaminen

Fokus: Miten johdat ihmisiä, jotka työskentelevät etänä tai hybridisti? Miten rakennat toimivaa vuorovaikutusta niin verkossa kuin toimistolla? Lue lisää.

 

Asiantuntijoiden valmennuksia viestintään

Vaikuttava esiintyminen

Fokus: Miten rakennat vaikuttavan esityksen tai puheen? Miten esiinnyt vakuuttavasti? Lue lisää.

Asiantuntijan mediavalmennus

Fokus: Miten onnistut asiantuntijana TV:n, radio, sanomalehden tai muun median haastattelussa? Lue lisää.

Asiantuntijan kirjoittamistaitojen valmennus

Fokus: Kuinka kirjoitat vaikuttavasti asiantuntijajulkaisuihin, verkkosivuille, blogiin tai someen? Lue lisää.

Asiantuntijan vaikuttamistaidot

Fokus: Miten vaikutat ihmisiin ja viet asioita eteenpäin ilman muodollista valtaa? Lue lisää.

Neuvottelu- ja palaveritaidot

Fokus: Kuinka rakennat toimivampia palavereita ja onnistut neuvottelutilanteissa? Miten vedät vuorovaikutteisen palaverin tai neuvottelun etänä? Lue lisää.

Projektipäällikön vaikuttamistaidot

Fokus: Kuinka saat muut ihmiset yhteiseen tekemiseen ja antamaan kontribuutionsa projektille ilman muodollista valtaa? Lue lisää.

Projektiviestinnän valmennus

Fokus: Miten luot hyvän projektiviestintäsuunnitelman ja viestit projektista vaikuttavasti? Kysy lisää.

Teamsin tehokas hyödyntäminen

Fokus: Kuinka hyödynnät Teamsia tehokkaasti sisäisessä yhteistyössä sekä verkostomaisessa yhteistyössä? Kysy lisää.

Asiantuntijan somevalmennus

Fokus: Miten vuorovaikutat asiantuntijana sosiaalisessa mediassa? Lue lisää.

Asiantuntija kouluttajana -valmennus

Fokus: Miten muokkaat omaa asiantuntijaosaamistasi helposti opittavaan muotoon ja tuotat vuorovaikutteisia koulutuksia siten, että oppimista oikeasti tapahtuu? Lue lisää. 

Asiakasviestintä

Fokus: Miten rakennat myönteistä asiakaskokemusta? Miten onnistut vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa vaikeissa tilanteissa? Lue lisää.

Asiantuntijan myyntitaidot

Fokus: Kuinka vahvistat rooliasi asiantuntijapalveluiden myynnissä? Kysy lisää.

Viestintätiimeille räätälöitäviä valmennuksia                  

Viestintäyksikön viestintäosaamisen ja toiminnan kehittäminen

Fokus: Kuinka kehität viestintäyksikkösi toimintaa uudelle tasolle? Lue lisää.

Viestinnän strateginen suunnittelu

Fokus: Viestästrategian tai viestintäsuunnitelman laatiminen. Lue lisää. 

Viestinnän mittaaminen

Fokus: Organisaation/yrityksen viestinnän mittareiden ja arviointimenetelmien kehittäminen. Kysy lisää.

Viestintäammattilaisten kriisiviestintävalmennus

Fokus: Miten viestintäammattilaisina vastaatte kriisiviestinnän muuttuneisiin vaatimuksiin ja tuette organisaatiotanne kriiseissä? Lue lisää.

Työyhteisöviestintä

Fokus: Kuinka kehität työyhteisöviestintää toimivammaksi? Lue lisää.

Tiedon visualisointi ja visuaalinen viestintä

Fokus: Miten esität monimutkaisen tiedon visuaalisesti yksinkertaisessa ja ymmärrettävässä muodossa. Lue lisää ja pyydä tarjous organisaatiollesi räätälöidystä toteutuksesta.


Haluatko kysyä lisää tai tilata vastaavan koulutuksen organisaatiollesi?

Ota meihin yhteyttä!