Arvokas asiantuntijuus, Inspiroiva esimiestyö, Vaikuttava viestintä

Johdon ja asiantuntijoiden valmennuksia viestintään ja vaikuttamiseen

Räätälöidyt viestintävalmennukset johtajille, esihenkilöille ja asiantuntijoille. 

Räätälöity viestintävalmennus

Johtaminen on viestintää ja vaikuttamista. Suurelta osin. Usein myös esihenkilö- tai asiantuntijatyö.

Infor auttaa johtajia, esihenkilöitä ja asiantuntijoita onnistumaan paremmin työssään valmentamalla heitä vahvemmiksi viestijöiksi ja vuorovaikuttajiksi.

Räätälöimme viestintävalmennuksemme aina asiakkaan tarpeisiin. Toteutamme asiakkaillemme niin päivän tai puolen mittaisia täsmävalmennuksia kuin laajoja viestinnän valmennusohjelmia. Suomen lisäksi valmennuskieli voi halutessasi olla englanti, joissakin tapauksissa myös jokin muu.

Kasvokkain tai etänä

Infor toimii Helsingissä keskeisellä paikalla Töölönlahden koulutuskampuksella, osoitteessa Mannerheimintie 15. Voimme toteuttaa teille räätälöidyn valmennuksen joko koulutustiloissamme, omissa tiloissanne tai halutessanne etänä.

Alla esimerkkejä viestintävalmennuksistamme. Voit pyytää meiltä myös ehdotuksen valmennuksesta, jota et löydä alla olevasta esimerkkilistasta.

Johdon ja johtoryhmien valmennuksia viestintään

Median kohtaaminen – johtoryhmän mediavalmennus

Fokus: Miten onnistut median kohtaamisessa, esimerkiksi haastavissa TV-haastatteluissa? Lue lisää.

Johtoryhmän kriisiviestintävalmennus

Fokus: Miten kriisiviestinnän lainalaisuudet ovat muuttuneet? Miten varaudut ja vastaat kriiseihin? Lue lisää.

Johtoryhmän viestintävalmennus

Fokus: Johtajan oman viestintäroolin ja vuorovaikutusosaamisen vahvistaminen. Johtoryhmän viestinnän vahvistaminen niin arkityössä kuin haastavissa tilanteissa. Kysy lisää.

Johtoryhmän strategiapaja 
• Fokus
: Miten johtoryhmä kertoo uudesta strategiasta vaikuttavasti? Lue lisää.

Johtamisviestintä, resilienssi ja psykologinen turvallisuus

Fokus: Miten vahvistat ihmisten toimintakykyä ja innovatiivisuutta johtamisviestinnälläsi? Lue lisää.

Muutoksen johtaminen ja muutosviestintä

Fokus: Miten saat sisäiset ja ulkoiset sidosryhmät sitoutumaan muutokseen ja ylläpidät muutoskyvykkyyttä/muutoskykyä organisaatiossasi? Lue lisää.

Vaikuttajaviestintä ja sidosryhmäviestintä

Fokus: Miten vaikutetaan päättäjiin, yhteiskunnalliseen keskusteluun ja kansalaisiin? Kysy lisää.

Hybridin työn johtaminen

Fokus: Miten johdat ihmisiä, jotka työskentelevät hybridisti? Miten parannat työyhteisösi vuorovaikutusta ja yhteistöllisyyttä? Lue lisää.

Esihenkilöiden valmennuksia viestintään

Esihenkilön viestintätaidot

Fokus: Kuinka käsittelet tärkeitä asioita johdettaviesi kanssa? Kuinka rakennat yhteisöllisyyttä ja tuet organisaatiosi ja tiimisi onnistumista? Lue lisää. 

Muutosviestintä

Fokus: Miten saat johdettavasi sitoutumaan muutokseen ja rakennat luottamusta sekä psykologista turvaa muutoksessa? Lue lisää.

Etätyön ja hybridin työn johtaminen

Fokus: Miten johdat ihmisiä, jotka työskentelevät hybridisti? Miten parannat johdettavan tiimisi vuorovaikutusta ja yhteisöllisyyttä? Lue lisää.

Työyhteisösovittelu

Fokus: Miten ratkaisemme työyhteisön pattitilanteita ja ristiriitoja?

Asiantuntijoiden valmennuksia viestintään

Vaikuttava esiintyminen

Fokus: Miten rakennat vaikuttavan esityksen tai puheen? Miten esiinnyt vakuuttavasti? Lue lisää.

Asiantuntijan mediavalmennus

Fokus: Miten onnistut asiantuntijana TV:n, radio, sanomalehden tai muun median haastattelussa? Lue lisää.

Kirjoittamistaitojen valmennus

Fokus: Työtekstit kuntoon. Kuinka viestit kirjallisesti ytimekkäästi, kiinnostavasti ja vaikuttavasti? Lue lisää.

Vaikuttamistaidot

Fokus: Miten vaikutat ihmisiin ja viet asioita eteenpäin ilman muodollista valtaa? Lue lisää.

Neuvottelutaidot

Fokus: Kuinka onnistut vaativissa neuvotteluissa? Lue lisää.

Projektipäällikön vaikuttamistaidot

Fokus: Kuinka saat muut ihmiset yhteiseen tekemiseen ja antamaan kontribuutionsa projektille ilman muodollista valtaa? Lue lisää.

Projektiviestinnän valmennus

Fokus: Miten luot hyvän projektiviestintäsuunnitelman ja viestit projektista vaikuttavasti? Kysy lisää.

Teamsin tehokas hyödyntäminen

Fokus: Kuinka hyödynnät Teamsia tehokkaasti sisäisessä yhteistyössä sekä verkostomaisessa yhteistyössä? Kysy lisää.

Asiantuntijan somevalmennus

Fokus: Miten vuorovaikutat asiantuntijana sosiaalisessa mediassa? Lue lisää.

Asiantuntija kouluttajana -valmennus

Fokus: Miten muokkaat omaa asiantuntijaosaamistasi helposti opittavaan muotoon ja tuotat vuorovaikutteisia koulutuksia siten, että oppimista oikeasti tapahtuu? Lue lisää. 

Asiakasviestintä

Fokus: Miten rakennat myönteistä asiakaskokemusta? Miten onnistut vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa vaikeissa tilanteissa? Lue lisää.

Asiantuntijan myyntitaidot

Fokus: Kuinka vahvistat rooliasi asiantuntijapalveluiden myynnissä? Kysy lisää.

Viestintätiimeille räätälöitäviä valmennuksia                  

Ketteryys viestinnässä

Fokus: Kuinka sovellamme ketteryys-ajattelua viestinnässä? 

Lean viestinnässä

Fokus: kuinka poistamme työstämme hukkaa? 

Palvelumuotoilu viestinnässä

Fokus: Kuinka hyödynnämme palvelumuotoilun ajattelutapaa ja työkaluja viestinnän kehittämisessä?

Itsensä johtaminen ja ajanhallinta

Fokus: Miten käytämme työaikaamme paremmin ja voimme paremmin?

Viestintäammattilaisten kriisiviestintävalmennus

Fokus: Miten viestintäammattilaisina vastaatte kriisiviestinnän muuttuneisiin vaatimuksiin ja tuette organisaatiotanne kriiseissä?

Informaatiopuolustus

Fokus: kuinka vastaamme informaatiovaikuttamiseen?

Vastuullisuus

Fokus: kuinka kehitämme vastuullisuustoimintaamme ja -viestintää?

Mediaviestintä

Fokus: Kuinka viestimme medialle tuloksellisemmin?

Saavutettavuus

Fokus: kuinka teemme viestinnästä/someviestinnästä saavutettavaa?

Sosiaalinen media

Fokus: Kuinka kehitämme sosiaalisen median käyttöä?

Videoviestintä

Fokus: Kuinka tuotamme ja editoimme toimivia videoita?

Viestinnän strateginen suunnittelu

Fokus: Kuinka laadimme viestästrategian tai viestintäsuunnitelman?

Viestinnän arviointi ja mittaaminen

Fokus: Kuinka kehittämme viestinnän mittaamista ja arviomista?

Työyhteisöviestintä

Fokus: Kuinka kehitämme työyhteisöviestintää?

Tiedon visualisointi

Fokus: Miten esitämme monimutkaisen tiedon visuaalisesti yksinkertaisessa ja ymmärrettävässä muodossa? 


Haluatko kysyä lisää tai tilata vastaavan koulutuksen organisaatiollesi?

Ota meihin yhteyttä!