Vakuuttavat työelämän tutkinnot

International Trade Master – Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto, Kansainvälinen liiketoiminta

Paikka: Oulu

Suomi elää viennistä! MIF tarjoaa parasta osaamistaan Liiketoiminnan erikoisammattitutkinnon, Kansainvälisen liiketoiminnan osaamisalan koulutuksessa.

Kiihtyvässä kilpailussa kansainvälisyys on monen kasvavan ja menestyvän yrityksen elinehto. Kansainväliseen markkinointiin ja myyntiin liittyy haasteita, jota koulutuksen avulla voidaan vähentää. Opiskelija suorittaa tutkinnon suunnittelemalla, hoitamalla ja kehittämällä oman vastuualueensa kansainvälistä toimintaa.

Paikka: Oulu

Koulutus sopii sinulle. joka

- toimit vastuullisissa kansainvälisen markkinoinnin ja myynnin tehtävissä tai yrityksen johtotehtävissä
- vastaat itsenäisesti koko yrityksen, tuotteen, tuoteryhmän tai markkina-alueen vientitoiminnasta tai   sitä tukevista toiminnoista
- omaat kokemusta kansainvälisen kaupan tehtävistä ja haluat sertifioida osaamisesi

Koulutuksen teemat

- vastuualueen strateginen johtaminen
- toimivan kansainvälistymissuunnitelman laatiminen
- viennin suunnittelu, toteutus, seuranta ja kehittäminen
- vientitoiminnan kannattavuus ja budjetointi
- digitaalisuus ja sosiaalinen media kansainvälisen kaupan edistämisessä
- palvelumuotoilu, tuotteistaminen ja asiakasarvon tuottaminen
- kansainvälisen kaupan maksuliikenne ja rahoitusjärjestelyt
- kansainväliset kauppasopimukset
- successful international negotiations and presentations, cultural differences

Hyödyt ja tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on kehittää osallistujan kansainvälisen markkinoinnin ja myynnin osaamista ja siten edistää opiskelijan yrityksen menestymistä kansainvälisillä markkinoilla.

Koulutus edistää osallistujan
- valmiuksia suunnitella ja toteuttaa yrityksen kansainvälistä markkinointi- ja myyntitoimintaa
- taitoja neuvotella ja solmia kansainvälisiä sopimuksia kulttuurierot huomioiden
- ymmärrystä talouden suunnittelusta ja kannattavuudesta
- kykyä hoitaa ja johtaa toimialakohtaisia vientiverkostoja
- taitoja tunnistaa kehittämiseen tarvittavia yhteistyötahoja
- sisäisten toimintojen tehokkuuden lisäämistä
- mahdollisuutta työn ohessa suorittaa virallinen Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto

Aikataulu

Toteutusaika 17.11.2020 - 30.4.2022
Ohjelma voidaan toteuttaa oppisopimuskoulutuksena, jolloin opiskelijamaksu määräytyy kunkin alueen koulutuksen järjestäjän käytännön mukaan.
MIF auttaa oppisopimusten haussa.

Hakeutumiset viimeistään 4.11.2020.

Haluatko kysyä lisää tai tilata vastaavan koulutuksen organisaatiollesi?

Ota meihin yhteyttä!