Vakuuttavat työelämän tutkinnot

Johtajakoulutusohjelma Uusimaa 2021-2022, Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Tule kehittämään ammattitaitoasi ja pätevöitymään johtajana. Paranna suunnittelu-, organisointi- ja johtamisosaamistasi.

Kohderyhmä

Koulutusohjelma sopii eri alojen johtajille ja esimiestehtä­vissä työskenteleville sekä näihin tehtäviin siirtyville tai aiko­ville asiantuntijoille.

Sisältö

Keskitymme koulutuksessa strategiseen johtamiseen. Tarjoamme käyttöön toiminnan suunnittelun, analysoinnin ja johtamisen työvälineitä. Syvennymme organisaation kehittämistarpeisiin ja osallistuja toteuttaa ohjelman aikana organisaatiotaan hyödyttäviä kehittämisprojekteja. Yksilöllisen sparrauksen avulla edistetään suunnitelmallista johtamisen kehittämistä.

11 koulutuspäivää jaksottuen 1 krt/kk aikavälille 5.5.2021 - 15.6.2022

Hyödynnämme monipuolisia menetelmiä osana vuorovai­kutteista oppimista.

 • Rodeo-taloussimulaattori
 • 360-arviointityökalu
 • pienryhmäsimulaatiot ja –harjoitukset
 • ennakkotehtävät
 • analyysit
 • sähköinen oppimisympäristö Moodle.

Tavoite

Osallistujana saat

 • palautteen johtamistyöstäsi
 • koulutusta talouden tunnuslukuihin ja kannattavuuden kehittämiseen
 • lisää työvälineitä ja menetelmiä henkilöstöjohtamiseen, lean-menetelmin jatkuvan parantamisen mallin mukaiseen prosessien kehittämiseen
 • keinoja asiakkuus- ja markkinointiosaamisen kehittämiseen, palvelumuotoiluun
 • henkilökohtaista sparrausta johtajana kehittymiseen
 • Opetushallituksen virallisen Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon
 • mahdollisuuden verkostoitua ja jakaa kokemuksia johtamisen ammattilaisten kanssa.

Aikataulu

Toteutusaika: 5.5.2021 - 15.6.2022
Paikka: Teams / Helsinki
Koulutus voidaan toteuttaa oppisopimuskoulutuksena, jolloin opiskelijamaksu määräytyy kunkin alueen koulutuksen järjestäjän käytännön mukaan.
MIF auttaa oppisopimusten haussa.

Haluatko kysyä lisää tai tilata vastaavan koulutuksen organisaatiollesi?

Ota meihin yhteyttä!