Menestyvä kansainvälinen toiminta

Venäjä-viennin käytännöt – vientitoimitukset ja asiakirjavaatimukset Venäjällä – Fintra

Paikka: Helsinki

Remote – osallistu etäyhteydellä! Venäjälle suuntautuvan kaupan prosessien hallinta ja dokumentointi, sertifiointi ja viranomaismääräykset. Painopisteenä Venäjän maahantuontitullaus, sitä koskevat määräykset ja asiakirjavaatimukset.

Venäjän viennin ja tuonnin käytännöt koulutuspäivä keskittyy olennaisimpiin asioihin, joihin pitäisi varautua, jotta toimitukset Venäjälle sujuisivat hyvin, aiotussa aikataulussa ja ilman lisäkustannuksia.

 

Paikka: Helsinki

Miksi Venäjä viennin käytännöt - vientitoimitukset ja asiakirjavaatimukset Venäjällä?

Toimitusten hoitaminen Venäjälle on haastavaa. Muuttuvat tullikäytännöt ja yllättävät viranomaisvaatimukset mm. sertifioinneissa muuttavat tilanteita nopeasti ja lisäävät kaupan vaativuutta. Kesken toimituksen asioiden muuttaminen on vaikeaa, joten on tärkeää tehdä asiat alusta lähtien mahdollisimman oikein. Tämä koulutus keskittyy siihen, miten parhaiten varmistat toimitusaikataulujen pitämisen, toiminnan sujuvuuden ja kauppasuhteen säilymisen

Kenelle Venäjän kaupan käytäntöjen koulutus on suunnattu

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka hoitavat yrityksen viennin prosesseja ja toimituksia Venäjälle. Koulutus sopii erityisesti vientisihteereille ja vientiassistenteille ja niihin tehtäviin siirtyville.

Vienti Suomesta ja tuonti Venäjälle, sisällöt:

Sertifiointivaatimukset ja asiakirjat Venäjällä

 • Venäjällä vaadittavat tyypillisimmät asiakirjat, mm. pakolliset sertifikaatit
 • Muut vaadittavat todistukset ja luvat
 • Asiakirjojen käyttötarkoitukset niitä koskevat määräykset
 • Miten ja miksi vientituotetta varten on hankittava sertifikaatteja, todistuksia ja muita viranomaisasiakirjoja
 • Olennaisimmat muutokset serfioinnissa, mihin on erityisesti kiinnitettävä huomiota?

Tullaus Venäjän ja Suomen välillä

 • Vientiprosessi
 • Tuonti Suomesta Venäjälle – miten vältän tullausongelmat rajalla?
 • Mitä rajatullissa ja määrätullissa todella tapahtuu?
 • Kriittisimmät tulliasiat, mihin suomalaisen viejän kiinnitettävä huomiota
 • Käydään läpi vienti-/tuontitapahtuma prosessikuvausten avulla

 

Sertifiointiosuudessa tarkastellaan sekä Venäjän että Tulliliiton näkökulmasta vaadittavia tuotekohtaisia pakollisia vastaavuusasiakirjoja, todistuksia ja lupia sekä niitä koskevia määräyksiä ja käyttötarkoituksia. Lisäksi sertifiointiosuudessa selviää, miten ja miksi vientituotteita varten on hankittava sertifikaatteja tai muita Tulliliiton/Venäjän viranomaisten vaatimia tuotekohtaisia vastaavuusasiakirjoja.

Tullausosuudessa käsitellään vientiä ja tuontia Suomen ja Venäjän välillä. Sisällön pääpaino on tuonnissa Venäjälle, koska käytännön tullausongelmat kohdataan yleensä Venäjän puolella.

Päivän aikana keskustellaan mm. prosessikuvausten avulla siitä, mitä rajatullissa ja määrätullissa todellisuudessa tapahtuu ja mitkä ovat koko prosessin kannalta kriittisimmät asiat eli mihin suomalaisen viejän on erityisesti kiinnitettävä huomiota ja miten mahdollisia ongelmatilanteita voidaan välttää.

Hyödyt

 • Hahmotat Venäjän vientikaupan käytäntöjen taustalla olevia syitä
 • Ymmärrät vientitoimitusten prosessin Venäjälle ja Venäjällä (Suomen lähtötulli, Venäjän raja-ja määrätullit)
 • Tiedät mitä asiakirjoja tarvitaan
 • Päivität tietosi sertifioinnista ja olennaisimmista muutoksista sertifioinnissa
 • Pääset käsittelemään Venäjä-toimitusten haastavia tilanteita Venäjän vientitoimitusten asiantuntijoiden kanssa

FAQ | UKK

Vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin täällä »

Hinta 790 € (+ alv 24%)

Osallistumismaksu 790 € (+ alv. 24 %) sisältää molemmat koulutusosuudet ja niiden lisäksi sähköiset materiaalit sekä lounas ja kahvit koulutuspäivänä.

Voit osallistua myös etäyhteydellä. Kerro asiasta ilmoittautumislomakkeen lisätieto-kohdassa.

Haluatko kysyä lisää tai tilata vastaavan koulutuksen organisaatiollesi?

Ota meihin yhteyttä!