Vakuuttavat työelämän tutkinnot

Yrittäjän ammattitutkinto, Pirkanmaa 2021

Yrityksen liiketoiminnan kehittäminen on tämän tutkinnon keskiössä. Työkaluna käytetään liiketoimintasuunnitelmaa. Liiketoiminnan kehittämisen yhteydessä kiinnitetään huomiota myös omien liikkeenjohtotaitojen ja oman johtajuuden ja työhyvin- voinnin kehittämiseen. Tutkinnossa on myös yrityksen toimintaan liittyviä valinnaisia osia, kuten esimerkiksi tuotteistaminen, taloushallinto, myynti ja markkinointi sekä sähköinen liiketoiminta.

Kenelle yrittäjän ammattitutkinto soveltuu?

Koulutus soveltuu

Yrittäjille, jotka haluavat vahvistusta oman yrityksensä toimintaan.

Koulutusohjelman sisältö

Koulutuksessa käsitellään seuraavia aihealueita

• Liiketoimintasuunnitelman tekeminen tai päivittäminen
• Yrityksen strategian suunnittelua ja toteuttamista
• Myynti ja markkinointi
• Yrityksen talous
• Viestintä ja vuorovaikutus
• Palvelumuotoilu
• Hyvinvointi ja jaksaminen

Hyödyt ja tavoitteet

•    työkaluja yrityksen strategiseen ja taloudelliseen ohjaamiseen
•    keinoja asiakaspalvelun parantamiseen ja osaamista markkinointiin ja myyntiin
•    osaamista yritystaloudessa
•    yrityskohtaista ohjausta
•    mahdollisuuden verkostoitua ja jakaa kokemuksia
•    osaamista liiketoimintasuunnitelman laadintaan ja toteutukseen
•    lisää tehokkuutta sisäiseen toimintaan
•    Opetushallituksen perusteiden mukaisen virallinen tutkinto

Aikataulu

27.9.2021-2.2.2023
Koulutuksen kesto on n. 1 1/2 vuotta ja se koostuu lähijaksoista ja yrityskohtaisesta ohjauksesta. Koulutuspäivät pidetään Pirkanmaalla.
Koulutus voidaan toteuttaa oppisopimuskoulutuksena, mikäli edellytykset täyttyvät, jjolloin seo on pääosin maksuton.
www.oppisopimus.fi/yrittajalle/soveltuvuus

Hakuaika päättyy 27.8.2021, paikkoja rajoitettu määrä.

Haluatko kysyä lisää tai tilata vastaavan koulutuksen organisaatiollesi?

Ota meihin yhteyttä!